Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI JE BIBLIJA I DANAS KORISNA?

Vrednosti koje nikada ne blede — Samokontrola

Vrednosti koje nikada ne blede — Samokontrola

BIBLIJSKO NAČELO: „Bezuman čovek izliva sav svoj gnev, a ko je mudar ostaje miran do kraja“ (Poslovice 29:11).

„Imam osećaj kao da sam ustao iz mrtvih!“

ZAŠTO SE ISPLATI? Ako biste želeli da navedete zbog čega je sve samokontrola korisna, trebale bi vam tone papira! U najmanju ruku, ova osobina štiti naše zdravlje. „Mirno srce život je telu“, piše u Bibliji. Ona takođe kaže da „veselo srce deluje dobro kao lek“ (Poslovice 14:30; 17:22). S druge strane, istraživanja pokazuju da ljudi koji su skloni gnevu i svađama povećavaju rizik od nastanka bolesti, posebno srčanih. Naravno, samokontrola ne utiče samo na zdravlje.

Kasijus, koji ima nešto više od 30 godina, kaže: „Bio sam svadljiv i imao sam preku narav. Često sam izazivao tuče. Imao sam nisko samopoštovanje. Ali sve se to promenilo kada sam počeo da primenjujem biblijska načela. Naučio sam kako da savladavam svoju narav, da razvijam poniznost i opraštam. Da nije bilo tako, verovatno bih završio u zatvoru. U suštini, imam osećaj kao da sam ustao iz mrtvih!“

Kasijus je naučio da savlada svoju narav i da oprašta