Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Mesija

Mesija

Biblija je prorekla da će Mesija doći na zemlju i izbaviti ljude od bolesti, patnje i smrti. Da li je reč o Isusu Hristu?

Kako su ljudi mogli prepoznati Mesiju?

Prema biblijskim proročanstvima, Mesija, ili Hrist, * treba da ispuni dve uloge. Nakon što ispuni prvu, treba da prođe dosta vremena pre nego što ispuni drugu. U prvoj ulozi treba da bude čovek. Da bi bilo jasno ko je on, pisci Biblije su prorekli mnoge detalje iz njegovog života i službe. U stvari, glavna svrha proročanstava je da „svedoče za Isusa“ (Otkrivenje 19:10).

Kao čovek, Isus je pokazao u malome šta će u većoj meri činiti u budućnosti kao moćno duhovno biće

ŠTA BIBLIJA KAŽE:

Mesija treba da bude...

Isus je ispunio sva ova proročanstva, kao i mnoga druga. Takođe je lečio bolesne i podizao mrtve. Time nije samo dokazao da je Mesija, već nam je pružio i dobre razloge da verujemo u biblijska obećanja da će u budućnosti to isto činiti u većoj meri (Luka 7:21-23; Otkrivenje 21:3, 4). Nakon svog uskrsenja, seo je Bogu „s desne strane“, čekajući vreme da dovrši svoje mesijansko delo (Psalam 110:1-6).

„Kad Hrist dođe, zar će činiti više čuda nego što ih ovaj čini?“ (Jovan 7:31)

 Kako će Mesija dovršiti svoje delo?

Jevreji Isusovog doba su očekivali da će ih Mesija u to vreme izbaviti od rimske vlasti i obnoviti izraelsko kraljevstvo (Dela apostolska 1:6). Tek kasnije su Jevreji koji su postali Isusovi sledbenici razumeli da će on svoju drugu ulogu ispuniti s neba, kao moćno duhovno biće kome je poverena ogromna vlast (Matej 28:18).

ŠTA BIBLIJA KAŽE:

U svojoj drugoj ulozi Mesija treba da...

Isus je ispunio svoju prvu ulogu kao Mesija, a ispuniće i drugu. Prema tome, oni koji su mudri pomno istražuju o njemu, jer je rekao: „Ja sam put i istina i život“ (Jovan 14:6).

„Procvetaće pravednik u njegovo vreme, i biće mira u izobilju sve dok je meseca. On će podanike imati [...] do krajeva zemaljskih.“ (Psalam 72:7, 8)

^ odl. 5 „Mesija“ je hebrejska reč, a „Hrist“ je reč grčkog porekla (Jovan 1:41).

^ odl. 7 Prvi stihovi u zagradi odnose se na proročanstvo, a drugi na ispunjenje.