Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI JE BIBLIJA I DANAS KORISNA?

Vrednosti koje nikada ne blede — Ljubav

Vrednosti koje nikada ne blede — Ljubav

BIBLIJSKO NAČELO: „Obucite se u ljubav, jer vas ona savršeno povezuje“ (Kološanima 3:14).

ZAŠTO SE ISPLATI? Uopšte uzev, ljubav o kojoj se govori u Bibliji nije romantične ili seksualne prirode. To je ljubav koja počiva na principima i podrazumeva ispoljavanje samilosti, poniznosti, vernosti, ljubaznosti, blagosti i strpljenja, kao i praštanje (Mihej 6:8; Kološanima 3:12, 13). Za razliku od romantičnog zanosa, koji obično bledi, ljubav s vremenom postaje sve jača.

Brenda, koja je u braku skoro 30 godina, kaže: „Osećanja koja imaju tek venčani parovi nisu ništa u poređenju s ljubavlju koja s godinama raste u braku.“

Sem, koji je u braku preko 12 godina, zapaža: „Moja žena i ja se uvek oduševimo, ponekad čak iznenadimo, koliko su efikasni i jednostavni biblijski saveti. Kad se živi po njima, sve teče glatko. Voleo bih da mogu da kažem da ih uvek primenjujem. Ali ponekad mi to ne uspe, možda kad sam previše osetljiv, pomalo sebičan ili umoran. U tim prilikama, molim Jehovu da mi pomogne da savladam negativna osećanja. Tada zagrlim svoju ženu i ubrzo sve bude kao da se ništa neprijatno nije ni dogodilo!“

„Mudrost opravdavaju njena dela“

Isus Hrist je rekao da „mudrost opravdavaju njena dela“ (Matej 11:19). U svetlu tih reči, Biblija ima sva obeležja prave mudrosti. Njena učenja i vrednosti su uvek delotvorni. Nikada ne blede. Jednako su primenjivi u svakoj kulturi i narodu. U njima se takođe ogleda duboko razumevanje ljudske prirode, što ukazuje da potiču iz nekog višeg izvora, naime, od našeg Stvoritelja, Jehove Boga. Naravno, ključ je u primeni tih učenja. Zato nas Biblija poziva da ’ispitamo i vidimo da je Jehova dobar‘ (Psalam 34:8). Hoćete li se odazvati?