Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Patnja

Patnja

Neki ljudi misle da Bog uzrokuje patnju ili da je u najmanju ruku ravnodušan. Ali da li tako nešto stoji u Bibliji? Odgovor bi mogao da vas iznenadi.

Da li je Bog kriv za patnju?

„Zaista, Bog ne čini zlo.“ (Jov 34:12)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki kažu da je sve što se dešava Božja volja. Prema tome, oni veruju da je Bog kriv za patnju. Na primer, kada se dogodi neka prirodna nepogoda, oni smatraju da je to Božji način da kazni grešnike.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija jasno kaže da Bog nije uzrok patnje. Na primer, u njoj stoji da je pogrešno reći: „Bog me iskušava.“ Zašto? „Jer se Bog ne može iskušavati zlim stvarima niti on ikoga zlom iskušava“ (Jakovljeva 1:13). Drugim rečima, Bog nikada ne prouzrokuje naše kušnje niti patnju koja zbog njih nastaje. Tako nešto bilo bi zlo, a „Bog ne čini zlo“ (Jov 34:12).

Međutim, ko ili šta stoji iza patnje, ako to nije Bog? Na primer, ljudi često stradaju zbog drugih nesavršenih ljudi (Propovednik 8:9). Osim toga, možemo se suočiti s nedaćama usled ’nepredviđenih događaja‘ to jest, samo zato što se nađemo na pogrešnom mestu u pogrešno vreme (Propovednik 9:11). Na kraju, Biblija govori da je Satana Ðavo „vladar ovog sveta“ i da je odgovoran za patnju, jer je ’ceo svet u njegovoj vlasti‘ (Jovan 12:31; 1. Jovanova 5:19). Dakle, Ðavo, a ne Bog, prouzrokuje ljudsku patnju.

 Da li Bog obraća pažnju na nas kada patimo?

„U svim nevoljama njihovim i on je osećao bol.“ (Isaija 63:9)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki veruju da je Bog ravnodušan prema našim nevoljama. Na primer, jedan pisac govori o Božjem „očiglednom nedostatku milosti i sažaljenja prema našim patnjama“. Ovaj pisac tvrdi da ako Bog postoji, on sigurno „krajnje ravnodušno“ posmatra ljude.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Ona Boga ne opisuje kao bezosećajnog i ravnodušnog već kaže da ga naša patnja duboko pogađa i da će je uskoro okončati. Osmotrite tri utešne činjenice iz Biblije.

Bog je svestan naše patnje. Od kada je čovečanstvo počelo da pati, nijedna suza nije promakla Jehovi. * ’Njegov pogled ispituje‘ sve (Psalam 11:4; 56:8). Primera radi, kada su njegove sluge iz prošlosti bile ugnjetavane, Bog je rekao: „Video sam nevolju svog naroda.“ Ali da li je on samo bio maglovito svestan toga da oni pate? Ne, jer je dodao: „Dobro znam muke koje podnose“ (Izlazak 3:7). Mnogi ljudi su samo u toj jednoj činjenici pronašli utehu — Bog je svestan svih patnji koje doživljavamo, čak i onda kada drugi nisu svesni toga ili nas ne mogu u potpunosti razumeti (Psalam 31:7; Poslovice 14:10).

Bog saoseća s nama kada patimo. Jehova Bog nije samo svestan patnje već ga ona duboko pogađa. Na primer, kada su njegove drevne sluge bile u nevolji i on je patio. „U svim nevoljama njihovim i on je osećao bol“, kaže se u Bibliji (Isaija 63:9). Iako je Bog daleko uzvišeniji od ljudi, on saoseća sa onima koji pate, kao da je njihov bol u njegovom srcu! Zaista „Jehova [je] veoma samilostan i milosrdan“ (Jakovljeva 5:11). Osim toga, Jehova nam pomaže da podnesemo patnju (Filipljanima 4:12, 13).

Bog će okončati svu patnju. Prema Bibliji, Bog će okončati patnju svakog čoveka na planeti. Putem svog nebeskog Kraljevstva, Jehova će iz korena promeniti stanje u svetu. Biblija obećava da će tada Bog „obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo“ (Otkrivenje 21:4). A šta je sa onima koji su već umrli? Bog će ih oživeti ovde na zemlji da bi i oni mogli da uživaju u životu bez patnje (Jovan 5:28, 29). Da li će ikoga mučiti bolna sećanja na patnju iz prošlosti? Ne, jer Jehova obećava: „Ono što je pre bilo neće se u sećanje vraćati niti će se u srcu javljati“ (Isaija 65:17). *

^ odl. 13 Jehova je Božje ime, kao što se može videti u Svetom pismu.

^ odl. 15 Odgovor na pitanje zašto Bog dopušta patnju i kako će je ukloniti objašnjava se u 8. poglavlju i u 11. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.