Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

GLEDIŠTE BIBLIJE

Likovi

Likovi

Milioni iskrenih vernika poštuju likove. Ali da li Biblija to podupire? Da li se dopada Bogu?

Da li su verni Jevreji iz biblijskih vremena koristili likove?

Ne pravi sebi rezani lik niti bilo šta nalik onome što je gore na nebesima ili dole na zemlji ili u vodama ispod zemlje. Ne klanjaj im se niti im služi.“ (Izlazak 20:4, 5)

U takozvanom Starom zavetu se dosledno osuđuje poštovanje likova.

ŠTA SE TVRDI.

Knjiga New Catholic Encyclopedia kaže da su Jevreji u obožavanju koristili mnogo likova „kojima se iskazivala čast i koji su poštovani i obožavani“. Kao primer, ova enciklopedija navodi brojne rezbarije voća, cveća i životinja, koje su ukrašavale hram u Jerusalimu (1. Kraljevima 6:18; 7:36).

ŠTA TREBA DA ZNATE.

Nasuprot onome što tvrdi New Catholic Encyclopedia, verni Jevreji nisu iskazivali posebnu čast ni rezbarijama niti figurama u hramu. U stvari, nigde u Bibliji ne možemo da pročitamo da je neki verni Izraelac posebno poštovao neki lik.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Nikome neću dati slavu svoju“, rekao je Bog preko proroka Isaije, „niti hvalu svoju likovima rezbarenim“ (Isaija 42:8).

Da li su rani hrišćani koristili likove u obožavanju?

„Kako se Božji hram slaže s idolima? [...] Ne dotičite više ništa nečisto.“ (2. Korinćanima 6:16, 17)

„Rana Crkva se mrštila na idole kao na ostatke paganstva, i s užasom gledala na paganske skulpture koje su bile namenjene predstavljanju bogova“ (Doba vere, Vil Djurant).

ŠTA SE TVRDI.

„Imamo dobre razloge da verujemo da su se likovi koristili u ranom hrišćanstvu [...] Hrišćanske katakombe su prave galerije umetnosti ranog hrišćanstva [...] U tim svetim prostorijama i grobnicama nalazili su se čak i prikazi iz mitologije“ * (New Catholic Encyclopedia).

ŠTA TREBA DA ZNATE.

Najstariji likovi pronađeni u tim katakombama, to jest podzemnim prolazima koji su služili kao grobnice, datiraju tek iz trećeg veka. To je oko 200 godina nakon Isusove smrti. Prema tome, ono što New Catholic Encyclopedia naziva ’ranim hrišćanstvom‘ nije najranije hrišćanstvo koje su ispovedali učenici iz prvog veka i koje je opisano u grčkom delu Svetog pisma, poznatom kao Novi zavet. Činjenica da su takvi likovi postojali u katakombama samo pokazuje da su oni koji su se izjašnjavali kao hrišćani već u trećem veku koristili likove u obožavanju, verovatno da bi privukli obraćenike. *

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Bežite od idolopoklonstva“ (1. Korinćanima 10:14).

Da li likove treba jednostavno koristiti kao pomoć u obožavanju?

„Klonite se idola!“ (1. Jovanova 5:21)

Obožavanje likova se ne temelji na Bibliji. Zato Jehovini svedoci ne iskazuju posebnu čast likovima, niti ih drže u svojim kućama i verskim objektima.

ŠTA SE TVRDI.

„S obzirom da se obožava osoba a ne lik, onda obožavanje može da se izvrši pred likom koji predstavlja tu osobu“ (New Catholic Encyclopedia).

ŠTA TREBA DA ZNATE.

Kada je Isus učio svoje sledbenike kako da se mole, nije im rekao da koriste likove. Nigde u grčkom delu Svetog pisma ne može se naći nikakva naznaka o korišćenju likova u obožavanju pravog Boga.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Jehovu, svog Boga, obožavaj i jedino njemu služi“ (Matej 4:10).

^ odl. 13 U religioznom smislu, likovi obuhvataju slike, ikone, statue, simbole i sve ono čemu se iskazuje posebna čast.

^ odl. 14 Korišćenje likova u obožavanju bilo je uobičajeno u mnogim drevnim kulturama, uključujući i egipatsku, grčku i indijsku.