Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Molitva

Molitva

Da li neko sluša naše molitve?

Ti si onaj koji sluša molitve, k tebi svaki čovek prilazi.“ (Psalam 65:2)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnogi misle da su molitve uzaludne. Oni koji su u nekoj teškoj situaciji posebno sumnjaju u to da njihove molitve iko čuje.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Oči [Jehove Boga] gledaju pravednike i njegove uši slušaju njihove usrdne molitve, a Jehovino lice je protiv onih koji zlo čine“, piše u Bibliji (1. Petrova 3:12). Očigledno je da Bog sluša naše molitve. On posebno obraća pažnju na one koji žive po njegovim merilima. Na jednom drugom mestu u Bibliji se o Jehovinoj želji da nas usliši kaže: „U ovome se uzdamo u Boga: šta god da molimo u skladu s njegovom voljom, on nas čuje“ (1. Jovanova 5:14). Dakle, potrebno je da razumemo koje su molitve u skladu s Božjom voljom.

 Kako treba da se molimo?

„Kad se molite, ne govorite uvek jedno te isto.“ (Matej 6:7)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki vernici poput budista, pravoslavaca, katolika, hindusa i muslimana koriste brojanice pomoću kojih broje molitve koje izgovaraju napamet.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Molitva treba da izvire iz srca i da izražava naša iskrena osećanja; ne treba samo učiti reči i ponavljati ih bez razmišljanja. Biblija nas podstiče: „Kad se molite, ne govorite uvek jedno te isto, kao što to rade neznabošci, jer oni misle da će biti uslišeni zato što koriste mnogo reči. Zato ne budite kao oni, jer Bog, vaš Otac, zna šta vam treba i pre nego što ga zamolite“ (Matej 6:7, 8).

ZAŠTO JE VAŽNO ZNATI ODGOVOR.

Ako ne upućujemo molitve onako kako to želi, samo uzalud trošimo svoje vreme, a mogli bismo čak time vređati Boga. Biblija kaže da su njemu mrske molitve onih koji ne žele da se povinuju njegovoj volji (Poslovice 28:9).

Kome treba da se molimo?

„Tražite Jehovu dok se može naći. Prizivajte ga dok je blizu.“ (Isaija 55:6)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki se mole Mariji, anđelima, takozvanim svecima i tome slično. Na primer, pravoslavci se mole „svetoj“ Petki (Paraskevi) radi izlečenja i zaštite, dok se neki katolik možda moli „svetom“ Antunu Padovanskom, zaštitniku tragača za izgubljenim stvarima. Mnogi se mole „svecima“ i anđelima u nadi da će u njihovo ime posredovati kod Boga.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Božje sluge treba da se mole ’Ocu našem na nebesima‘ (Matej 6:9). Biblija nas podstiče: „Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i usrdnim moljenjem sa zahvaljivanjem iznesite svoje molbe Bogu“ (Filipljanima 4:6).