Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Religija

Religija

Zašto ima tako mnogo religija?

„Ostavljate Božju zapovest, a držite se ljudskog predanja.“ (Marko 7:8)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Ljudi imaju ’duhovne potrebe‘, koje mogu zadovoljiti tako što služe Bogu (Matej 5:3). Zbog toga su stvorili mnoštvo religija koje se zasnivaju na ljudskim učenjima, a ne na Božjim rečima.

Na primer, u Bibliji je jedna grupa vernika iz prvog veka opisana ovako: „Revno [se] trude da ugode Bogu, ali ne znaju tačno šta je njegova volja. Jer, pošto ne poznaju Božju pravednost, nego nastoje da uspostave svoju, nisu se podložili Božjoj pravednosti“ (Rimljanima 10:2, 3). Slično tome, i danas postoji mnogo religija koje „naučavaju ljudske zapovesti“ (Marko 7:7).

 Da li je neophodno pripadati nekoj religiji?

„Razmišljajmo jedni o drugima, kako bismo se podsticali na ljubav i dobra dela, i ne propuštajmo svoje sastanke.“ (Jevrejima 10:24, 25)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U Jevrejima 10:25 se podstičemo da ’ne propuštamo svoje sastanke‘. Iz toga možemo zaključiti da Bog želi da se njegove sluge sastaju kako bi ga slavile. Ali da li svaki vernik može imati svoje tumačenje o tome ko je Bog i šta on očekuje od nas? Ne, jer Biblija kaže da oni koji služe Bogu na ispravan način treba ’svi jedno da govore‘ i takođe treba da ’budu potpuno ujedinjeni istim umom i istim načinom razmišljanja‘ (1. Korinćanima 1:10). Bog želi da oni budu organizovani u skupštine i da vole svu svoju braću širom sveta (1. Petrova 2:17; 1. Korinćanima 11:16). Da bismo ugodili Bogu, potrebno je da mu služimo na takav ujedinjen i organizovan način.

Kako prepoznati pravu religiju?

„Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete voleli jedan drugoga.“ (Jovan 13:35)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija na slikovit način govori o tome kako možemo prepoznati one koji pripadaju pravoj religiji: „Prepoznaćete ih po njihovim plodovima. Zar se grožđe bere s trnja ili smokve s čička?“ (Matej 7:16). Ne moramo biti botaničari da bismo razlikovali smokvu od čička. Isto tako, ne moramo biti stručnjaci za religiju da bismo prepoznali koja je prava. Koji su njeni plodovi, to jest čime se ona odlikuje?

  • Prava religija naučava istinu iz Božje Reči, Biblije (Jovan 4:24; 17:17). Ne zasniva se na ljudskim filozofijama.

  • Prava religija pomaže ljudima da upoznaju Boga, uključujući i njegovo ime, Jehova (Jovan 17:3, 6).

  • Prava religija ističe da je jedina nada za čovečanstvo Božje Kraljevstvo, a ne ljudske vlasti (Matej 10:7; 24:14).

  • Prava religija podstiče na nesebičnu ljubav (Jovan 13:35). Ona uči ljude da poštuju sve, bez obzira na nacionalnost, da koriste svoje vreme i sredstva kako bi pomagali drugima i takođe da ne učestvuju u ratovima (Mihej 4:1-4).

  • Prava religija nije samo tradicija ili formalnost već način života. Njeni članovi žive po onome što propovedaju (Rimljanima 2:21; 1. Jovanova 3:18).

Jehovini svedoci, izdavači ovog časopisa, nastoje da slave Boga svojim govorom i ponašanjem. Ako želite da se u to uverite, srdačno ste pozvani da dođete u Dvoranu Kraljevstva na neki njihov sastanak.