Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Smrt

Smrt

Gde su mrtvi?

„Prah [si] i u prah ćeš se vratiti.(Postanak 3:19)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki veruju da se život nastavlja posle smrti — na nebu, u paklu, adu ili čistilištu. Drugi veruju u ponovno rođenje u drugačijem životnom obliku. S druge strane, oni koji odbacuju takva objašnjenja smatraju da je smrt jednostavno kraj postojanja.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U Propovedniku 9:10 stoji da „nema ni rada, ni razmišljanja, ni znanja, ni mudrosti u grobu u koji ideš“. Biblija takođe objašnjava šta se dešava i s ljudima i sa životinjama prilikom smrti. Ona kaže: „Svi idu na isto mesto. Svi su od praha postali i svi se u prah vraćaju“ (Propovednik 3:20).

 U kakvom su stanju mrtvi?

„Duh njegov izađe iz njega, i on se u prah vraća, tog dana propadnu sve misli njegove.“ (Psalam 146:4)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnogi su poučeni da od nečijeg načina života zavisi šta će biti s njim posle smrti. Ako je činio dobro, biće nagrađen večnim blaženstvom; ako je činio zlo, biće večno mučen. Neki tvrde da čovek posle smrti mora da bude očišćen od greha u čistilištu pre nego što mu se dozvoli da dođe pred Boga. Za one koji nisu očišćeni kaže se da nikada neće dobiti tu nagradu.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Mrtvi nisu u stanju blaženstva niti u mukama. Zapravo, pošto nisu svesni ničega, oni ne osećaju ništa i ne mogu ni pomoći ni nauditi živima. U Propovedniku 9:5, 6 stoji: „Živi su svesni toga da će umreti, a mrtvi nisu svesni ničega [...] I ljubavi njihove i mržnje njihove i ljubomore njihove nestalo je, i nikada više neće imati udela ni u čemu što će se činiti pod suncem.“

Ima li nade za mrtve?

„Kad čovek umre, može li se u život vratiti? Sve dane vremena koje mi je određeno čekaću, dok ne dođe izbavljenje moje.“ (Jov 14:14)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Za onoga ko završi u paklu ili adu nema nikakve nade i on će biti u večnim mukama.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Oni koji počivaju u grobu biće uskrsnuti, to jest Božji Sin će ih vratiti u život na zemlji. Biblija kaže: „Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas i izaći će“ (Jovan 5:26, 28, 29). Od njihovih dela nakon uskrsenja zavisiće da li će dobiti večni život. *

^ odl. 14 Više informacija može se naći u 7. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.