Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pogled u svet

Pogled u svet

Jugoistočna Azija

Prema podacima Svetske fondacije za očuvanje prirode, od 1997. do 2011. mnoge nove vrste biljaka i životinja, među kojima je i zmija jamičarka (Trimeresurus rubeus), pronađene su u oblasti Mekonga, koja obuhvata delove Kambodže, Laosa, Mjanmara, Tajlanda, Vijetnama i kineske provincije Junan. Među vrstama otkrivenim samo u 2011. godini, nalaze se 82 biljke, 21 gmizavac, 13 riba, 5 vodozemaca i 5 sisara.

Evropa

Trgovina ljudima postaje ozbiljan problem „u celoj Evropskoj uniji“, kaže se u novinama The Moscow Times. Ljudima se trguje radi seksualnog iskorišćavanja, prinudnog rada i čak „ilegalne trgovine ljudskim organima“. Trgovci zloupotrebljavaju siromaštvo, nezaposlenost i nejednakost polova.

Novi Zeland

Rezultati istraživanja gledanja televizije kod dece i adolescenata pokazali su da previše gledanja vodi do „češćeg asocijalnog ponašanja u periodu ulaska u odraslo doba“. Takođe se navodi da je to u skladu sa savetom jedne organizacije za zaštitu dečjeg zdravlja, naime, da gledanje televizije u toku dana treba ograničiti na „jedan do dva sata kvalitetnog programa“.

Aljaska

Skoro sva starosedelačka sela na Aljasci nalaze se na obalama ili u blizini reka, i 86 posto njih pogađaju poplave i erozije tla. Izveštaji pokazuju da se zbog porasta temperature led u priobalnim oblastima stvara kasnije u toku godine, pa su sela izloženija jesenjim olujama.

Svet

I pored ogromnih ulaganja u izvore čiste energije, poput vetra i sunca, „prosečna jedinica energije koja se danas proizvede nije ništa čistija nego pre 20 godina“, kaže Marija van der Huven, izvršna direktorka Međunarodne agencije za energiju.