Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Rasizam

Rasizam

Odakle potiču ljudske rase?

„Adam je dao svojoj ženi ime Eva, jer je ona postala majka svima živima.“ (Postanak 3:20)

ŠTA STRUČNJACI KAŽU.

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) navodi da „svi ljudi pripadaju jednoj vrsti i imaju isto poreklo“ (Deklaracija o rasama i rasnim predrasudama, 1978).

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Bog je stvorio prvi ljudski par, Adama i Evu, i rekao im: „Rađajte se i množite se, napunite zemlju i sebi je podložite“ (Postanak 1:28). Tako su Adam i Eva postali praroditelji čitavog čovečanstva. Kasnije, kada je većina stanovništva izginula u potopu, preživela su četiri bračna para — Noje i njegova žena, kao i njihova tri sina sa svojim ženama. Dakle, prema biblijskom zapisu, svi smo potomci Nojevih sinova (Postanak 9:18, 19).

 Da li je neka rasa bolja od druge?

„Od jednog čoveka načinio je [Bog] sav ljudski rod da prebiva po celoj zemlji.“ (Dela apostolska 17:26)

ŠTA NEKI KAŽU.

Tokom 20. veka, izvesni pokreti su usvojili rasističke ideologije. Na primer, nacisti su tvrdili da postoji biološka osnova za verovanje da je jedna rasa bolja od druge. S druge strane, u ranije navedenom Uneskovom dokumentu, priznaje se „suštinska istovrsnost svih ljudi i fundamentalna jednakost unutar ljudskog roda“.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U Delima apostolskim 10:34, 35 stoji: „Bog nije pristran, nego iz svakog naroda prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno.“ Zbog toga niko ne može s pravom smatrati da je neka rasa bolja od druge.

Isus je postavio merilo koje važi za sve hrišćane kada je svojim učenicima rekao: „Vi ste svi braća“ (Matej 23:8). Molio se da oni budu složni i „savršeno ujedinjeni“, a ne podeljeni među sobom (Jovan 17:20-23; 1. Korinćanima 1:10).

Da li će rasizmu doći kraj?

„U poslednjim danima gora Jehovinog doma biće utvrđena [...] i k njoj će se sticati svi narodi.“ (Isaija 2:2)

ŠTA NEKI MISLE.

Neprestana rasna netrpeljivost navodi ljude u mnogim zemljama da se pitaju da li je čovečanstvo postiglo ikakav napredak u borbi protiv rasizma. Neki zaključuju da nikada neće biti rasne jednakosti.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Bog neće zauvek tolerisati mržnju na rasnoj osnovi. Štaviše, pod njegovim Kraljevstvom će mu ljudi „iz svih naroda i plemena i narodnosti i jezika“ ujedinjeno služiti i iskreno voleti jedni druge (Otkrivenje 7:9). Božje Kraljevstvo nije stanje našeg srca. To je Božja vladavina koja će doneti velike promene na zemlju. Tada će se ostvariti ono što je Bog u početku zamislio, naime, ljudsko društvo bez rasnih predrasuda. *

^ odl. 15 Više informacija može se naći u 3. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.