Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Novac

Novac

Da li je novac koren svakog zla?

„Ljubav prema novcu koren [je] svakog zla.“ (1. Timoteju 6:10)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Novac je zlo.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Nije zlo sam novac, nego „ljubav prema novcu“. U Bibliji se nalaze reči kralja Solomona, koji je bio veoma bogat. On je naveo tri zla koja pogađaju one koji vole novac. Kao prvo, brige: „Bogatstvo ne da bogatome da spava“ (Propovednik 5:12). Kao drugo, nezadovoljstvo: „Ko voli srebro, nikad mu nije dosta srebra, i ko voli bogatstvo, nikad mu nije dosta dobitka“ (Propovednik 5:10). Kao treće, iskušenje da se prekrši zakon: „Ko žuri da se obogati, ne ostaje nedužan“ (Poslovice 28:20).

 Koja je svrha novca?

„Novac je zaštita.“ (Propovednik 7:12)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Novac pruža sigurnost i sreću.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

’Bogatstvo je prevarno‘ jer nas navodi na pogrešan zaključak da se novcem mogu kupiti sreća i sigurnost (Marko 4:19). S druge strane, tačno je da „novac pribavlja sve“ (Propovednik 10:19). Na primer, novcem možemo kupiti ono što nam je neophodno za život, kao što su hrana i lekovi (2. Solunjanima 3:12).

Novac nam takođe omogućava da brinemo o svojoj porodici. Štaviše, Biblija kaže: „Ako se neko ne brine za svoje, a naročito za svoje ukućane, odrekao se vere“ (1. Timoteju 5:8).

Kako možemo mudro koristiti novac?

’Najpre sedi i proračunaj trošak.‘ (Luka 14:28)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Prilikom korišćenja novca treba uvažavati Božja merila (Luka 16:9). Mudro je biti odgovoran i pošten (Jevrejima 13:18). Da bismo izbegli posledice življenja izvan svojih mogućnosti, u našem životu ne treba da bude „ljubavi prema novcu“ (Jevrejima 13:5).

Iako Biblija ne osuđuje zaduživanje, ona nas upozorava: „Ko uzima zajam sluga je onom ko daje zajam“ (Poslovice 22:7). Čuvajte se impulsivne kupovine, jer „ko je god brzoplet sigurno srlja u oskudicu“ (Poslovice 21:5). Bolje je da svako ’stavlja na stranu koliko može‘ i tako uštedi za nešto što mu je važno (1. Korinćanima 16:2).

Biblija nas podstiče da budemo darežljivi (Luka 6:38). Oni koji žele da ugode Bogu rado dele s drugima, jer „Bog voli onoga ko radosno daje“ (2. Korinćanima 9:7). Zato „ne zaboravljajte činiti dobro i deliti s drugima, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu“ (Jevrejima 13:16).