Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Depresija

Depresija

Šta je depresija?

„Nemir me je obuzeo, od boli sam se povio, po ceo dan žalostan hodam.“ (Psalam 38:6)

ŠTA STRUČNJACI KAŽU.

Svi se ponekad loše osećamo, ali klinička depresija je iznurujuć i uporan poremećaj koji ometa normalan život osobe. Činjenica je da među stručnjacima ne postoji slaganje šta je „normalna“ tuga, a šta je „poremećaj“. Međutim, nema sumnje da neke ljude obuzimaju intenzivna negativna osećanja, ponekad praćena osećanjem bezvrednosti i preterane krivice.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija govori o mnogim ženama i muškarcima koji su se ponekad loše osećali. Na primer, Ana je osećala ’tugu u srcu‘. U nekim prevodima se za nju kaže da je bila „slomljenog srca“ ili „u dubokom očaju“ (1. Samuilova 1:10). Jednom prilikom je prorok Ilija toliko patio da se molio Bogu da mu uzme život (1. Kraljevima 19:4).

Hrišćani iz prvog veka su bili posavetovani da ’teše potištene duše‘ (1. Solunjanima 5:14). Prema jednom biblisti, izraz „potištene duše“ može se odnositi na one koji su „privremeno klonuli pod životnim pritiscima“. Očigledno su se i verni ljudi iz biblijskih vremena ponekad osećali depresivno.

 Da li je onaj ko boluje od depresije sam kriv za to?

„Znamo da sve stvarstvo zajedno uzdiše i da je u bolovima.“ (Rimljanima 8:22)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U Bibliji stoji da je bolest posledica neposlušnosti prvog ljudskog para. U Psalmu 51:5 stoji: „Grešan sam rođen, u grehu me je začela majka moja.“ Pored toga, u Rimljanima 5:12 se kaže da je „preko jednog čoveka [prvog čoveka, Adama] u svet ušao greh i preko greha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili“. Budući da smo nasledili nesavršenost od Adama, svi smo podložni raznim fizičkim i psihičkim bolestima. Zbog toga, kao što kaže Biblija, ’sve stvarstvo zajedno uzdiše i u bolovima je‘ (Rimljanima 8:22). Međutim, Bog u Bibliji obećava nešto što nijedan lekar ne može, naime, da će uspostaviti novi svet u kom neće biti bolesti i poremećaja poput depresije (Otkrivenje 21:4).

Kako se izboriti s depresijom?

„Jehova je blizu onih koji su slomljenog srca, i spasava one koji su skrhanog duha.“ (Psalam 34:18)

ZAŠTO JE VAŽNO ZNATI ODGOVOR?

Ne možemo uticati na sve okolnosti u životu, i sigurno će nam se tu i tamo dešavati nešto loše (Propovednik 9:11, 12). Međutim, možemo nastojati da izgradimo neku vrstu odbrambenog sistema, tako da negativna osećanja ne preuzmu kontrolu nad našim životom.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

I Biblija priznaje da oni koji su bolesni treba da zatraže lekarsku pomoć (Luka 5:31). Zato, ako patite od nekog afektivnog poremećaja, nema ništa loše u tome da potražite stručnu pomoć. Biblija takođe ističe važnost molitve. Na primer, Psalam 55:22 kaže: „Baci na Jehovu breme svoje, i on će te podupreti. Neće nikada dati da pravednik posrne.“ Molitva nije samo emocionalno rasterećenje već obraćanje Jehovi Bogu, koji je stvaran i koji je „blizu onih koji su slomljenog srca“ (Psalam 34:18).

Takođe je dobro poveriti se nekom bliskom prijatelju (Poslovice 17:17). Danijela, koja je Jehovin svedok, rekla je kako je njoj pomogao jedan suvernik: „On je bio brižan i ohrabrio me je da kažem kako se osećam. Iako sam godinama izbegavala da pričam o svojoj depresiji, ubrzo sam shvatila da mi je sve vreme bio potreban takav razgovor. Iznenadila sam se koliko sam se posle toga bolje osećala.“