Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pogled u svet

Pogled u svet

Sjedinjene Države

Svakog dana, više od 20 bivših američkih vojnika izvrši samoubistvo. Svakog meseca, oko 950 veterana o kojima brine američko Ministarstvo za pitanja veterana pokuša sebi da oduzme život.

Kina

„Skoro polovina radnica mlađih od 30 godina koje se sele iz svog mesta u potrazi za poslom ostane u drugom stanju pre braka. To je drastičan porast u broju neudatih majki [u Kini] u odnosu na samo jednu generaciju ranije“, piše u dnevnom listu China Daily. Takođe se kaže da je Kina „sve otvorenija prema [...] parovima koji žive nevenčano“.

Grčka

Grčka se ponovo suočava s malarijom, bolešću koja je 1974. u ovoj zemlji skoro bila iskorenjena. Smatra se da su uzroci njenog ponovnog pojavljivanja ekonomski problemi i smanjenje budžeta u zdravstvu.

Indija

Jedno istraživanje je pokazalo da i pored ubrzanih promena u društvu, 74 posto ispitanika još uvek više voli da njihov brak bude ugovoren nego da bračnog partnera biraju sami. Zapanjujućih 89 posto radije se opredeljuje za život u široj porodičnoj zajednici nego u užoj porodici, koju čine bračni par i deca.

Italija

„[Katolička] crkva gubi snagu, i u bogatoj Evropi i u Americi. Naš način života zastareva, naše crkve su velike, samostani prazni, administrativni sistem loš, naše odore i obredi pompezni [...] Crkva je 200 godina iza našeg vremena.“ (Intervju s katoličkim kardinalom Karlom Marijom Martinijem; objavljen nakon njegove smrti u dnevnom listu Corriere della Sera.)