Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pogled u svet

Pogled u svet

Svet

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji izloženost izduvnim gasovima iz dizel-motora „povećava rizik od raka pluća“, a izgleda i od raka bešike.

Antarktik

Fosilni ostaci polena i spora koji su pronađeni na morskom dnu otkrivaju da su na Antarktiku nekada uspevale palme i šume tipične za tropsko područje. Tokom doba eocena, zime su bile blage i uglavnom bez mrazeva, a temperatura na polovima se nije mnogo razlikovala od temperature u ekvatorijalnom pojasu.

Irska

U jednom izveštaju Udruženja katoličkih sveštenika u Irskoj iz 2012, stoji da 87 posto ispitanih katolika smatra da bi sveštenicima trebalo dozvoliti da stupaju u brak, a 77 posto smatra da bi ženama trebalo dozvoliti da stupe u svešteničku službu.

Supsaharska Afrika i jugoistočna Azija

Analizom lekova protiv malarije ustanovljeno je da u nekim područjima ti lekovi ne zadovoljavaju standarde ili su lažni, pa je zato lečenje neadekvatno i neuspešno. U jugoistočnoj Aziji, 36 posto uzoraka testiranih lekova bili su lažni, a u supsaharskoj Africi je to bio slučaj sa 20 posto uzoraka.

Salvador

Sredinom aprila 2012, vladini zvaničnici su proglasili prvi dan bez ubistva u skoro tri godine. U ovoj zemlji, koja ima problem s nasiljem povezanim s drogom, u 2011. godini je svakog dana od 100 000 ljudi bilo ubijeno 69 — što je jedna od najvećih razmera u svetu.