Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 INTERVJU | RAKEL HOL

Jedna Jevrejka otkriva zašto je preispitala svoju veru

Jedna Jevrejka otkriva zašto je preispitala svoju veru

Rakel Hol se rodila u jevrejskoj porodici. Majka joj je bila poreklom iz Izraela, a otac Austrijanac, koji se kasnije preobratio na jevrejsku veru. Roditelji njene majke su bili cionisti koji su se 1948. godine preselili u Izrael, koji je te godine stekao nezavisnost. Probudite se! je razgovarao s Rakel o tome šta ju je navelo da preispita svoju veru.

Recite nam nešto o svom poreklu.

Rođena sam 1979. u Sjedinjenim Državama. Roditelji su mi se razveli kada sam imala tri godine. Majka me je odgajala u skladu s jevrejskim običajima i poslala me je u ješivu, to jest jevrejsku školu. Kada sam imala sedam godina, preselile smo se u Izrael, gde smo živele otprilike godinu dana. Tamo sam pohađala školu u okviru jedne male komune poznate kao kibuc. Nakon toga, majka i ja smo se preselile u Meksiko.

Iako u našoj okolini nije bilo nijedne sinagoge i dalje sam se držala jevrejskih običaja. Palila sam sveće na sabat, čitala Toru i molila se pomoću molitvenika, to jest sidura. Često bih svom razredu u školi govorila da je moja religija jedina izvorna. Ranije nikada nisam čitala Novi zavet, u kom se govori o službi Isusa Hrista i njegovim učenjima. Zapravo, majka me je upozorila da to ne čitam, jer se plašila da ću biti zatrovana onim što tamo piše.

Zašto ste odlučili da pročitate Novi zavet?

Sa 17 godina sam se vratila u Sjedinjene Države da bih završila sa školovanjem. Tamo mi je jedan poznanik koji je hrišćanin rekao da će mi život biti nepotpun bez Isusa.

„Oni koji veruju u Isusa su izgubljeni“, rekla sam.

„Da li si ikada čitala Novi zavet?“, pitao me je.

 „Nisam“, odgovorila sam mu.

„Kako onda“, dodao je on, „možeš da tvrdiš nešto o čemu ne znaš ništa?“

Te reči su me baš prodrmale, jer sam i sama oduvek smatrala da je glupo iznositi mišljenje o nečemu s čim nismo upoznati. Shvatila sam da sam bila u zabludi, pa sam uzela njegovu Bibliju i počela da čitam Novi zavet.

Kako je na vas uticalo ono što ste pročitali?

Iznenadila sam se kada sam saznala da su pisci Novog zaveta bili Jevreji. Osim toga, tokom čitanja počela sam da uviđam da je Isus bio dobar i ponizan Jevrejin koji nije iskorišćavao ljude već im pomagao. Čak sam iz jedne biblioteke uzela knjige o njemu. Međutim, nijedna od njih me nije ubedila da je on Mesija. Neke su ga čak predstavljale kao Boga, što mi nikako nije imalo smisla. Ako je tako, kome se onda Isus molio — sebi? Osim toga, Isus je umro, a Biblija za Boga kaže: „Ti ne umireš!“ *

Kako ste rešili svoje dileme?

Istina nikada nije protivrečna i rešila sam da je otkrijem. Molila sam se Bogu iskreno i sa suzama, i to prvi put bez mog sidura. Samo što sam završila, neko je pokucao na vrata. Bile su to dve Jehovine svedokinje. One su mi dale jednu brošuru za proučavanje Biblije. Ta brošura, zajedno s razgovorima koje sam s njima imala, uverila me je da se njihova učenja temelje na Bibliji. Primera radi, Svedoci smatraju da Isus nije deo Trojstva već da je „Sin Božji“ * i „početak Božjih dela stvaranja“. *

Nedugo nakon toga sam se vratila u Meksiko i tamo nastavila da sa Svedocima proučavam proročanstva o Mesiji. Nisam mogla da verujem koliko ima tih proročanstava. Pa ipak, i dalje sam bila pomalo skeptična. Pitala sam se: ’Da li je Isus jedini odgovarao toj ulozi?‘ i ’Šta ako je on bio samo dobar glumac?‘

Šta vas je na kraju navelo da promenite mišljenje?

Svedoci su mi pokazali proročanstva koja nijedan varalica nije mogao da izrežira. Na primer, prorok Mihej je 700 godina unapred prorekao da će se Mesija roditi u Vitlejemu u Judeji. * Ko je mogao kontrolisati gde će se on roditi? Prorok Isaija je napisao da će Mesija biti ubijen kao prezreni zločinac, ali da će biti sahranjen među bogatima. * Sva ta proročanstva su se ispunila na Isusu.

Hristovo poreklo je za mene bio konačan dokaz. U Bibliji piše da će Mesija biti potomak kralja Davida. * Da Isus nije potekao iz Davidove loze, što bi se znalo budući da su drevni Jevreji čuvali rodoslovne zapise, njegovi neprijatelji bi to objavljivali na sva zvona! Međutim, to nisu mogli, jer vezu između Isusa i Davida niko nije mogao da ospori. Čak ga je i narod nazivao ’Sinom Davidovim‘. *

Godine 70. n. e. — 37 godina nakon Isusove smrti — rimska vojska je opustošila Jerusalim, i ti rodoslovni zapisi su se zagubili ili su bili uništeni. Dakle, da bi se na osnovu rodoslova moglo utvrditi ko je Mesija, on se morao pojaviti pre 70. n. e.

Kako je taj zaključak uticao na vas?

U Ponovljenim zakonima 18:18, 19 je prorečeno da će Bog u Izraelu podići proroka nalik Mojsiju. Svako „ko ne posluša moje reči koje će on govoriti u moje ime, taj će preda mnom odgovarati za to“, rekao je Bog. Temeljno proučavanje cele Biblije uverilo me je da je Isus iz Nazareta taj prorok.

^ odl. 21 (Isaija 9:6, 7; Luka 1:30-32) U 1. poglavlju Mateja nalazi se Isusov rodoslov sa očeve strane, a u 3. poglavlju Luke rodoslov sa majčine strane.