Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Bog

Bog

Kako Bog izgleda?

„Bog je Duh.“ (Jovan 4:24)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija opisuje Boga kao duhovno biće (2. Korinćanima 3:17). Kao takav, on je daleko iznad nas, te je tako nedokučiv za naša fizička čula. O njemu se u 1. Timoteju 1:17 govori kao o „Kralju večnosti, neraspadljivom, nevidljivom“. U Bibliji takođe piše: „Boga nikada niko nije video“ (1. Jovanova 4:12).

Naš Stvoritelj je toliko iznad nas da ne možemo ni zamisliti kako izgleda. „S kim ćete uporediti Boga i kakav ćete lik njemu sličan naći?“, stoji u Isaiji 40:18. Čak je i doslovno nebo, koje u nama izaziva divljenje, samo senka onoga što Svemoćni Bog zaista jeste (Isaija 40:22, 26).

Pa ipak, postoje umom obdarena stvorenja koja mogu videti Boga i čak razgovarati s njim. Kako to mogu? Pa, i oni su duhovna stvorenja i žive na nebu (1. Kraljevima 22:21; Jevrejima 1:7). Imajući na umu ova nadljudska bića, koja se nazivaju anđelima, Isus je rekao: „[Oni] uvek gledaju lice mog Oca koji je na nebu“ (Matej 18:10).

Da li je Bog sveprisutan?

„Molite se, dakle, ovako: ’Oče naš, koji si na nebesima.‘ “ (Matej 6:9)

 ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija se ne slaže s tim da je Bog sveprisutan, to jest da je prisutan svuda i na svakom mestu kao da je u pitanju neka sila. Nasuprot tome, kao što se vidi iz Isusovih reči zabeleženih u Mateju 6:9 i 18:10, Bog je osoba — „Otac“ — i nebo je ’mesto gde on prebiva‘ (1. Kraljevima 8:43).

Isus je, kako mu se bližila smrt, rekao: „Sada napuštam svet i odlazim k Ocu“ (Jovan 16:28). Nakon što je kao čovek od krvi i mesa umro i potom uskrsnuo u duhovnom telu, Hrist se podigao „u samo nebo, da se sada pojavi pred Božjim licem“ (Jevrejima 9:24).

Ove činjenice o Bogu su važne. Zašto? Najpre, pošto je Bog osoba, možemo saznati nešto o njemu i približiti mu se (Jakovljeva 4:8). Drugo, istina o Bogu nas sprečava da mu služimo na pogrešan način, na primer, obožavajući, to jest bogotvoreći, beživotne slike i predmete. „Dečice, klonite se idola!“, piše u 1. Jovanovoj 5:21.

Šta znači da su ljudi stvoreni po Božjoj slici?

„Tada je Bog stvorio čoveka po svojoj slici, stvorio ga je po Božjoj slici — stvorio je muškarca i ženu.“ (Postanak 1:27)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Kao ljudska bića, mi smo obdareni Božjim osobinama, kao što su ljubav, pravda i mudrost. Biblija kaže: „Ugledajte [se] na Boga, kao njegova voljena deca, i živite u ljubavi“ (Efešanima 5:1, 2).

Bog nas je takođe stvorio sa slobodnom voljom, zahvaljujući čemu možemo da biramo između dobra i zla, i da na različite načine pokazujemo ljubav (1. Korinćanima 13:4-7). Možemo biti kreativni, možemo uživati u lepim stvarima i s divljenjem posmatrati čudesan svet koji nas okružuje. Povrh svega, stvoreni smo s potrebom za duhovnošću, urođenom željom da upoznamo svog Stvoritelja i saznamo koja je naša uloga u njegovoj nameri (Matej 5:3).

Kako nam istina iz Biblije može pomoći. Kada dobro upoznamo Boga želećemo da mu budemo što sličniji i da ga svojim životom slavimo. Na kraju ćemo voditi srećniji život, ispunjen istinskim zadovoljstvom, unutrašnjim mirom i radošću (Isaija 48:17, 18). Boga krase mnoge osobine i zbog toga iskreni ljudi žele da ga upoznaju, a on im pruža nadu u večni život (Jovan 6:44; 17:3).