Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Zdravlje

Zdravlje

Da li je Bogu važno da li brinemo o sebi?

Ne budi među onima koji se opijaju vinom, ni među onima koji proždrljivo jedu meso.“ (Poslovice 23:20)

ZAŠTO JE VAŽNO ZNATI ODGOVOR?

Biblija nije medicinski priručnik niti propisuje svaki čovekov korak. Međutim, korisno je znati šta kaže o Božjem gledištu o zdravlju.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Iz mnogih stihova se vidi da Bog želi da vodimo računa o sebi. Na primer, Biblija osuđuje svako preterivanje, kao što su pijanstvo i halapljivost (Poslovice 23:20). U Zakonu koji je Bog dao drevnom Izraelu nalazili su se i propisi zahvaljujući kojima je bilo moguće kontrolisati ili čak sprečiti širenje bolesti. Takođe je propisivao posebne bezbednosne mere kako ne bi došlo do neke nezgode (Ponovljeni zakoni 22:8). Posve je jasno da nas Biblija podstiče da u razumnoj meri vodimo računa o sebi i svom zdravlju.

 Šta Biblija navodi kao uzrok bolesti?

„Preko jednog čoveka u svet [je] ušao greh i preko greha smrt.“ (Rimljanima 5:12)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnogi smatraju da je uzrok bolesti to što je evolucija negde omanula. Drugi misle da nevidljive sile, poput zlih duhova, prouzrokuju zdravstvene probleme.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Uzrok bolesti je pobuna prvih ljudi, Adama i Eve, protiv Boga (Rimljanima 5:12). Pre toga su imali savršeno zdravlje. Međutim, znali su da će ako se odvoje od Boga umreti (Postanak 2:16, 17). Pa ipak, oni su svesno prekinuli prijateljstvo s Bogom i izgubili savršenstvo *, pa tako postali grešni.

Tu grešnost su preneli na svoje potomstvo. Zato se uprkos svim ljudskim naporima bolest ne može iskoreniti.

ŠTA SE OD NAS OČEKUJE.

Biblija kaže da ako čovek prihvati Božje mudre smernice i na taj način se pomiri s njim, jednog dana će uživati u savršenom zdravlju na rajskoj zemlji (Isaija 33:24). Tu možete biti i vi. Bog obećava da će odstraniti bol, bolest i smrt (Otkrivenje 21:3, 4).

Da li Biblija odvraća od traženja medicinske pomoći?

Ne treba lekar zdravima, nego bolesnima.“ (Matej 9:12)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki se radije za pomoć obraćaju navodnim isceliteljima nego medicinskim stručnjacima.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Među Božjim narodom je uvek bilo onih koji su imali neko lekarsko umeće (Postanak 38:28; Kološanima 4:14). U Bibliji se nigde ne pominje da je Bog imao išta protiv lekovitog bilja, melema, određenog režima ishrane i drugih medicinskih postupaka. Zapravo, i Isus je priznao da „ne treba lekar zdravima, nego bolesnima“ (Matej 9:12).

Međutim, lečenje po svaku cenu nije u skladu sa onim što kaže Biblija. Na primer, ona ne podržava današnja isceljenja verom. Bog osuđuje sve medicinske postupke u kojima ima primesa spiritizma (Galatima 5:19-21). Pored izbegavanja medicinskih postupaka koje Biblija ne odobrava, važno je i, ako je to moguće, što pre zatražiti lekarsku pomoć.

^ odl. 10 Pojam savršenstva se u ovom članku odnosi na potpuno zdravlje prvih ljudi, bez bolesti i smrti.