Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Siromašni

Siromašni

Da li Bog brine za siromašne?

„Neka u vašem životu ne bude ljubavi prema novcu [...] Jer on [Bog] je rekao: ’Nikada te neću ostaviti i nipošto te neću napustiti.‘“ (Jevrejima 13:5)

KAKO BOG POKAZUJE DA BRINE.

Kada jedan Božji sluga dospe u tešku finansijsku situaciju, Bog se brine o njemu na razne načine. Jedan od njih je taj što mu suvernici rado pomažu. * U Jakovljevoj 1:27 stoji: „Pobožnost koja je čista i neuprljana pred našim Bogom i Ocem jeste ovo: brinuti se za siročad i udovice u njihovoj nevolji.“

Prvi hrišćani su priskakali u pomoć jedni drugima. Primera radi, kada je bilo prorečeno da će velika glad pogoditi Judeju, hrišćani u sirijskom gradu Antiohiji odlučili su da „pošalju pomoć braći koja žive u Judeji“ (Dela apostolska 11:28-30). Tako su njihovi suvernici dobili preko potrebne osnovne namirnice. Ovim dobrovoljnim davanjem hrišćanska ljubav se videla na delu (1. Jovanova 3:18).

 Šta siromašni mogu uraditi?

Ja, Jehova, ja sam tvoj Bog, koji te uči za tvoje dobro.“ (Isaija 48:17, 18)

BOG NAS UČI KAKO DA POBOLJШAMO SVOJU SITUACIJU.

Kao što su milioni ljudi otkrili, mudrost iz Biblije je praktična i neprevaziđena. U Poslovicama 2:6, 7 se kaže: „Jehova daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost. Čestitima pomaže da postupaju mudro.“ U praksi se pokazalo da je ljudima bolje kada crpe tu mudrost.

Na primer, oni se ne prepuštaju štetnim i skupim navikama kao što su zloupotreba droge ili alkohola (2. Korinćanima 7:1). Oni su iskreni, savesni i odgovorni, te tako imaju veće šanse da se zaposle i da budu cenjeniji kao radnici. U Efešanima 4:28 stoji: „Ko je krao, više da ne krade, nego neka vredno radi, čineći dobro svojim rukama, da ima šta dati onome ko je u oskudici.“

Da li ima dokaza da biblijska mudrost pomaže siromašnima?

„Mudrost opravdavaju njena dela.“ (Matej 11:19)

DELA KOJA GOVORE ZA SEBE.

Vilson iz Gane je bio zaposlen na određeno vreme i ugovor mu je bio pri kraju. Poslednjeg dana, kada je prao direktorov automobil, Vilson je u gepeku našao novac. Njegov šef mu je rekao da ga zadrži, ali Vilson, koji je Jehovin svedok, nije želeo da krade. Vratio je novac vlasniku. Vilson je umesto da dobije otkaz primljen za stalno, a uz to je kasnije dobio unapređenje.

Žeraldin iz Francuske je dobila otkaz zato što njena šefica nije volela Jehovine svedoke. Međutim, šeficina majka je svojoj ćerki rekla da je mnogo pogrešila. „Ako želiš radnika koji je pouzdan i ozbiljno shvata svoj posao, nećeš naći boljeg radnika od Jehovinog svedoka“, rekla joj je ona. Ćerka se informisala o Svedocima i ponovo primila Žeraldin.

Kada je Sara, samohrana majka iz Južnoafričke Republike, bila u oskudici, osetila je hrišćansku ljubav na delu. Braća i sestre iz njene skupštine obezbedili su hranu i prevoz za nju i njenu porodicu. Kasnije su njena deca rekla: „U skupštini imamo mnogo roditelja.“

Ima još mnogo sličnih primera koji bi se mogli ispričati. Oni nas podsećaju na Poslovice 1:33 gde stoji: „A ko mene [Jehovu] sluša, spokojan će biti i mirno će živeti.“ To je zaista istina.

^ odl. 5 U nekim zemljama vlasti pružaju socijalnu pomoć siromašnima. Ukoliko ta mogućnost ne postoji, odgovornost da pomognu imaju prvenstveno porodica i rođaci (1. Timoteju 5:3, 4, 16).