Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Legalica ose drvenarice

Legalica ose drvenarice

 Igra slučaja ili delo Stvoritelja?

Legalica ose drvenarice

● Metod koji ženka ose drvenarice koristi da bi položila jaja u drveće četinara poslužio je naučnicima kao osnova za izradu bezbednijih i efikasnijih hirurških sondi.

Razmislite o sledećem: Osa drvenarica buši drvo pomoću legalice — cevastog organa nalik igli, koji se sastoji od dve međusobno povezane „testerice“ sa zupcima okrenutim unazad. Zupci jedne testerice se zakače za drvo, stvarajući otpor, dok druga testerica klizi nadole. Zatim se zupci druge testerice zakače za drvo, stvarajući otpor, dok prva testerica klizi nadole. Pomoću brzih oscilacija — tokom kojih se testerice smenjuju u stvaranju otpora i kretanju nadole — legalica prodire skoro 20 milimetara u meko drvo, uz minimalan utrošak energije, pri čemu se ne savija niti lomi.

Legalica ose drvenarice dala je naučnicima ideju za izradu prototipa neurohirurške sonde koja ima sličan princip rada. Njena silikonska igla se sastoji od dve oscilirajuće „testerice“ opremljene mikrozupcima koji mogu da prodru duboko u moždano tkivo, minimalno ga oštećujući. Međutim, ovaj instrument će imati jedno dodatno obeležje. „Za razliku od postojećih krutih hirurških sondi“, objašnjava se u časopisu New Scientist, „on će biti dovoljno savitljiv da se kreće najbezbednijim mogućim putem, zaobilazeći visokorizična područja u mozgu, na primer tokom operacije.“ Takva sonda bi takođe smanjila broj hirurških rezova potrebnih da se dođe do područja kojima je teško prići.

Do kakvog ste zaključka došli? Da li je legalica ose drvenarice nastala pukim slučajem? Ili je to delo Stvoritelja?

[Dijagram na 25. strani]

(Za kompletan tekst, vidi publikaciju)

Dok jedna „testerica“ prodire u drvo, zupci druge „testerice“ su zakačeni za drvo i stvaraju otpor

Drvo

Naizmenične sile

[Izvori slika na 25. strani]

Osa: David R. Lance, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org; prikaz: J. F. V. Vincent and M. J. King, (1996). The mechanism of drilling by wood wasp ovipositors. Biomimetics, 3: 187-201