Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako biste odgovorili?

Kako biste odgovorili?

Kako biste odgovorili?

NAVEDITE DESET NEVOLJA

Navedite nevolje po redu kojim su se dogodile, i povucite liniju između svog odgovora i odgovarajuće slike. (Napomena: Slike nisu poređane po redu.)

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. ․․․․․

5. ․․․․․

6. ․․․․․

7. ․․․․․

8. ․․․․․

9. ․․․․․

10. ․․․․․

KO SAM JA?

11. Za sebe sam rekla da sam crna. Udvarao mi se jedan kralj.

12. Pavle je podstakao mene i Sintihiju da budemo složne u razmišljanju.

IZ OVOG IZDANJA

Odgovorite na sledeća pitanja i upišite biblijski stih ili stihove koji nedostaju.

Strana 3 Ako neko voli novac, šta mu se može dogoditi? (1. Timoteju 6:․․․)

Strana 8 Gde će naše srce uvek biti? (Matej 6:․․․)

Strana 21 Čega ne treba da bude u našem životu? (Jevrejima 13:․․․)

Strana 28 Šta osoba koja se tajno zabavlja s nekim treba da zadrži na umu? (Jevrejima 4:․․․)

Deco, pronađite slike!

Možeš li da pronađeš ove slike u časopisu? Svojim rečima opiši ono što je prikazano na svakoj slici.

(Odgovori se nalaze na 19. strani)

ODGOVORI NA PITANJA SA 31. STRANE

1. Pretvaranje vode reke Nil u krv (Izlazak 7:19-21).

2. Žabe (Izlazak 8:5-14).

3. Komarci (Izlazak 8:16-19).

4. Obadi (Izlazak 8:21-24).

5. Pomor stoke (Izlazak 9:1-6).

6. Čirevi (Izlazak 9:8-11).

7. Grȁd (Izlazak 9:22-26).

8. Skakavci (Izlazak 10:12-15).

9. Tama (Izlazak 10:21-23).

10. Smrt prvenaca (Izlazak 12:12, 29).

11. Sulamka (Pesma nad pesmama 1:1-6).

12. Evodija (Filipljanima 4:2).