Vrati se na sadržaj

POUČNE ANIMACIJE

Kako zaustaviti ogovaranje?

Kako zaustaviti ogovaranje?

Običan razgovor lako može da se pretvori u ogovaranje. Šta možeš učiniti da te drugi ne uvuku u takav razgovor?