Vrati se na sadržaj

MLADI PITAJU

Da li sam spreman za brak?

Da li sam spreman za brak?

Da bi dobio odgovor na ovo pitanje, moraš dobro da poznaješ sebe. Na primer, razmisli o sledećem:

Međuljudski odnosi

Kako se ophodiš prema roditeljima i braći i sestrama? Da li često planeš na njih, koristeći grub i sarkastičan govor? Šta bi oni rekli o tebi u ovom pogledu? Način na koji se ophodiš prema članovima porodice pokazuje kako ćeš se ophoditi prema svom partneru (Efešanima 4:31).

Stav

Da li si vedar ili natmuren? Da li si razuman, ili uvek insistiraš da bude po tvome? Ostaješ li pribran kada si pod pritiskom? Da li si strpljiv? Ukoliko sada, dok si sam, razvijaš plodove Božjeg duha bićeš bolji bračni drug u budućnosti (Galatima 5:22, 23).

Novac

Kako barataš novcem? Da li se često zadužuješ? Da li možeš da zadržiš posao? Ukoliko često menjaš posao, zašto je to tako? Da li je to zbog prirode posla? Ili poslodavca? Ili zato što imaš neku sklonost ili karakternu crtu na kojoj još moraš raditi? Ukoliko loše rukuješ novcem kada si sam, kako ćeš rukovati novčanim sredstvima kada jednom osnuješ svoju porodicu? (1. Timoteju 5:8).

Duhovnost

Ukoliko si Jehovin svedok, kakva je tvoja duhovnost? Da li čitaš Božju Reč, učestvuješ u službi propovedanja i na sastancima? Osoba s kojom stupaš u brak svakako zaslužuje duhovno jakog bračnog druga (Propovednik 4:9, 10).

Što bolje razumeš sebe, to ćeš biti u boljem položaju da prepoznaš osobu koja će ti pomoći da dođu do izražaja tvoje vrline, a ne mane.