Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA NAUČAVA?

Kakva je Božja namera sa zemljom? (3. deo)

Ovaj materijal se temelji na 3. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Putem svog Kraljevstva, Bog će ispuniti svoju nameru sa zemljom i rešiti sve svetske probleme.