Vrati se na sadržaj

SAVETI ZA PORODICU | RODITELJSTVO

Kad dete izneveri vaše poverenje

 Neki tinejdžeri ne dolaze kući na vreme. Drugi lažu svoje roditelje ili se iskradaju iz kuće da bi bili sa svojim društvom. Šta da radite kad vas dete izneveri?

 Da li je moje dete buntovno?

 Ne mora da znači. U Bibliji piše: „Ludost je privezana detetu za srce“, a ponašanje tinejdžera često potvrđuje tu činjenicu (Poslovice 22:15). „Odluke adolescenata su često ishitrene i sulude“, napisao je Lorens Stajnberg u svojoj knjizi. „Očekujte pogrešne izbore.“ a

 Šta da radim ako moje dete laže?

 Nemojte misliti da je vaše dete odlučilo da vas namerno izaziva. Istraživanja pokazuju da je tinejdžerima veoma važno šta njihovi roditelji misle o njima, čak i kad to uopšte ne izgleda tako. Oni su najverovatnije razočarani u sebe i muči ih i sama pomisao na to da su razočarali i svoje roditelje, premda to u većini slučajeva ne bi priznali. b

Nakon što slomljena kost zaraste, može ponovo biti jaka kako nekad. Isto je i sa izgubljenim poverenjem

 Koga treba kriviti?

 •   Detetovo društvo? Biblija kaže: „Loše društvo kvari dobre navike“ (1. Korinćanima 15:33). Prijatelji i te kako utiču na ponašanje tinejdžera. Isto se može reći i za dešavanja na društvenim mrežama i za reklame. Dodajte tome i činjenicu da tinejdžeri još uvek nemaju dovoljno životnog iskustva i odmah postaje jasno zašto često donose loše odluke. Oni tek moraju da nauče da prihvataju odgovornost za svoje odluke da bi postali ljudi na koje se može osloniti.

 •   Da li je to moja krivica? Možda se pitate da li ste bili previše strogi pa se vaše dete jednostavno pobunilo protiv toga. Ili se možda pribojavate da ste bili previše popustljivi i tako svom detetu dali previše slobode. Međutim, nemojte da razmišljate previše o tome da li ste i kako doprineli problematičnom ponašanju deteta nego se usredsredite na to kako da mu pomognete da se popravi.

 Kako mogu pomoći detetu da ponovo zadobije moje poverenje?

 •   Nemojte burno reagovati. Vaše dete verovatno očekuje da ćete biti ljuti. Zašto ne biste drugačije odreagovali? Smireno porazgovarajte s njim o tome zašto je postupilo na određeni način. Da li je u pitanju obična radoznalost? Dosada? Usamljenost? Ili se možda radi o očajničkoj želji da ga prijatelji prihvate? Naravno, ništa od toga nije opravdanje za ono što je dete uradilo, ali ovakav pristup problemu može pomoći i vama i vašem detetu da bolje razumete šta je konkretno dovelo do njega.

   Biblijska misao: „Svaki čovek neka bude brz da čuje, a spor da govori i spor da se ljuti“ (Jakovljeva 1:19).

 •   Pomozite svom detetu da izvede neki zaključak iz svega što se desilo. U tome vam mogu pomoći pitanja kao što su: Šta si naučio iz ovoga što se desilo? Ako se ponovo nađeš u sličnoj situaciji, šta bi uradio drugačije? Takvim pitanjima mu pomažete da nauči da donosi dobre odluke.

   Biblijska misao: „Ukori, prekori, opomeni, a pri tom budi vrlo strpljiv i vešt u poučavanju“ (2. Timoteju 4:2).

 •   Pomozite detetu da shvati da mora snositi posledice svojih postupaka. Kazna će imati najviše efekta ako je povezana sa onim što je dete uradilo. Na primer, ako je pobeglo sa časa da bi bilo sa svojim prijateljima, mogli biste mu zabraniti izlaske na neko vreme.

   Biblijska misao: „Šta čovek poseje, to će i požnjeti“ (Galatima 6:7).

 •   Pomozite detetu da ponovo zadobije vaše poverenje. Naravno, za to je potrebno vreme. Međutim, vaše dete treba da zna da izgubljeno poverenje može da se ponovo stekne. Važno je da ono vidi svetlo na kraju tunela, da tako kažemo. Ali ako njemu deluje nemoguće da ponovo zadobije vaše poverenje, ono bi lako moglo dići ruke od toga.

   Biblijska misao: „Ne razdražujte svoju decu, da ne postanu malodušna“ (Kološanima 3:21).

a Preuzeto iz knjige You and Your Adolescent.

b Premda se u ovom članku o tinejdžeru govori u muškom rodu, informacije se odnose na oba pola.