Vrati se na sadržaj

SAVETI ZA PORODICU

Šta ako je moje dete žrtva vršnjačkog nasilja?

 Dete vam kaže da ga deca u školi maltretiraju. Šta možete uraditi? Da li ćete tražiti da škola kazni nasilnika? Ili ćete svom detetu reći da vrati istom merom? Pre nego što išta uradite, pogledajte neke činjenice o vršnjačkom nasilju.

 Šta treba da znam o vršnjačkom nasilju?

 Šta je vršnjačko nasilje (buling)? Vršnjačko nasilje je namerno fizičko i emocionalno maltretiranje koje dugo traje. Prema tome, ne može se svako vređanje ili agresivno ponašanje okarakterisati kao vršnjačko nasilje.

 Zašto je važno znati šta je vršnjačko nasilje? Pod „vršnjačkim nasiljem“ neki podrazumevaju svaki oblik uznemiravanja, koliko god da je ono ozbiljno. Ali ako dižete buku oko svake sitnice, nesvesno ćete kod deteta stvoriti utisak da je nesposobno da samo rešava probleme. Važno je da već sada nauči da rešava probleme s drugima, a to će mu biti potrebno i kad odraste.

 Biblijska misao: „Nemoj se brzo vređati“ (Propovednik 7:9).

 Zaključak: Možda ćete u nekim situacijama morati da nešto preduzmete. Ali ponekad bi bilo dobro da dozvolite svom detetu da se samo suoči sa situacijom, jer će mu to pomoći da emocionalno očvrsne i da nauči da samo rešava probleme (Kološanima 3:13).

 Ali šta ako vam dete kaže da se neko „okomio“ na njega i da ga već duže vreme maltretira?

 Kako mogu pomoći svom detetu?

 •   Pažljivo slušajte svoje dete. Pokušajte da ustanovite (1) šta mu se tačno dešava i (2) zbog čega baš njega maltretiraju. Ne donosite zaključke pre nego što saznate sve činjenice. Da biste stekli potpunu sliku, razgovarajte s nastavnikom u školi ili roditeljima drugog deteta.

   Biblijska misao: „Ko odgovara pre nego što sasluša, to mu je ludost i sramota“ (Poslovice 18:13).

 •   Ako neko stvarno maltretira vaše dete, pomozite mu da razume da od njegove reakcije može zavisiti da li će se situacija popraviti ili pogoršati. Na primer, u Svetom pismu piše: „Blag odgovor smiruje gnev, a oštra reč izaziva jarost“ (Poslovice 15:1). Vraćanje istom merom može imati kontraefekat, a to znači da se maltretiranje neće smanjiti već će biti samo gore.

   Biblijska misao: „Ne vraćajte zlo za zlo niti uvredu za uvredu“ (1. Petrova 3:9).

 •   Objasnite detetu da ono nije kukavica ako ne vraća istom merom. Naprotiv, to je znak da je emocionalno stabilno jer ne dozvoljava drugima da ga isprovociraju da uradi ono što bi oni želeli. Ono, na neki način, bez nasilja pobeđuje nasilnika.

   Naročito je važno da vaše dete to ima na umu ako je žrtva sajber-bulinga. Ako počne da se s nekim svađa na internetu, samo izaziva tu osobu da nastavi da ga vređa i na kraju između njega i tog nasilnika neće biti nikakve razlike. Zato, ponekad je najbolji odgovor ćutanje jer će tako vaše dete „razoružati“ nasilnika i preuzeti kontrolu nad situacijom.

   Biblijska misao: „Kad nestane drva, ugasi se vatra“ (Poslovice 26:20).

 •   U nekim situacijama, vaše dete može izbegavati one koji ga maltretiraju i mesta na kojima se to može dogoditi. Na primer, ono može izbeći probleme ako ne zalazi u kraj kojim se kreću oni koji ga maltretiraju.

   Biblijska misao: „Pametan čovek vidi zlo i sklanja se, a ludi idu dalje i bivaju kažnjeni“ (Poslovice 22:3).

Možete razgovarati s nastavnikom u školi ili roditeljima drugog deteta

 PREDLOG: Pomozite detetu da razmisli o ishodu svoje odluke. Na primer, šta bi moglo da se dogodi...

 •  ako bi jednostavno ignorisalo nasilnika?

 •  ako bi odlučno reklo nasilniku da prekine da ga maltretira?

 •  ako bi prijavilo nasilje nekome u školi?

 •  ako bi probalo da „razoruža“ nasilnika prijateljskim pristupom ili nekom šalom?

 Bez obzira da li neko maltretira vaše dete u školi ili preko interneta, svaka situacija je različita. Zato sa svojim detetom pronađite praktično rešenje za probleme s kojima se suočava. Uverite ga da kroz sve to neće morati da prolazi samo.

 Biblijska misao: „Pravi prijatelj voli u svako doba, i u nevolji brat postaje“ (Poslovice 17:17).