Vrati se na sadržaj

Osnovna biblijska učenja – video-sadržaji

Ove kratke video-lekcije pružaju odgovore na neka važna pitanja iz Svetog pisma, na primer: Zašto je Bog stvorio zemlju? U kakvom se stanju nalaze mrtvi? Zašto Bog dopušta patnju?

Da li je svemir stvoren?

Za mnoge ljude je biblijski zapis o stvaranju ili nejasan ili samo obična legenda. Da li je razumno verovati u ono što Biblija kaže o nastanku svemira?

Da li Bog ima ime?

Bog ima mnogo titula, kao što su Svemoćni, Stvoritelj i Gospodar. Ali Božje lično ime se spominje oko 7 000 puta u Svetom pismu.

Ko je autor Svetog pisma?

Ukoliko su ga pisali ljudi, da li se za njega s pravom može reći da je Božja Reč? Čije misli su zabeležene u Svetom pismu?

Kako možemo biti sigurni da je Sveto pismo verodostojno?

Ako je Bog autor Svetog pisma, ono treba da se razlikuje od svih drugih knjiga.

Zašto je Bog stvorio zemlju?

Svet oko nas je prepun lepota. Zemlja se nalazi na idealnoj udaljenosti od sunca, pod određenim nagibom i ima odgovarajuću brzinu rotacije. Zašto se Bog potrudio da zemlja bude toliko lepa?

U kakvom se stanju nalaze mrtvi?

Biblija obećava da će doći vreme kada će se mnogi ljudi vratiti u život, kao što je to bio slučaj sa Lazarom.

Da li pakao postoji?

Sveto pismo kaže da je Bog ljubav i da zato nikada ne bi mučio ljude zbog greha koje su ranije počinili.

Da li je Isus Hrist Bog?

Da li je Isus Hrist Svemoćni Bog ili su to dve različite osobe?

Zašto je Isus umro?

Verovatno vam je poznato da je on umro za naše grehe. Ali kako je moguće da milioni ljudi imaju korist od smrti jednog čoveka?

Šta je Božje Kraljevstvo?

Dok je bio na zemlji Isus je najčešće govorio o Božjem Kraljevstvu. Ljudi se već vekovima mole da dođe to Kraljevstvo.

Božje Kraljevstvo vlada od 1914.

Pre više od 2 500 godina, jedan moćan kralj je pod Božjim nadahnućem usnio san koji se sada ispunjava.

Od 1914. svet više nije isti

Ono što se od 1914. dešava u svetu, kao i to kakvi su ljudi, ukazuje da se biblijska proročanstva o „poslednjim danima“ ispunjavaju upravo sada.

Zašto Bog dopušta patnju?

Odgovor koji Biblija daje veoma je logičan i utešan.

Da li Bog prihvata sve religije?

Mnogi smatraju da nije važno kojoj religiji pripadamo.

Da li Bog želi da koristimo ikone i kipove?

Mogu li nam ikone i kipovi pomoći da se približimo Bogu koga ne vidimo?

Da li Bog sluša sve molitve?

Šta ako se neko moli samo iz koristi? Šta ako muž maltretira svoju ženu a onda se moli Bogu za blagoslov?