Vrati se na sadržaj

Da li Sveto pismo kaže da je zemlja ravna ploča?

Da li Sveto pismo kaže da je zemlja ravna ploča?

Odgovor iz Svetog pisma

 Ne, Sveto pismo ne kaže da je naša planeta ravna ploča. a Iako ono nije naučni priručnik, sve što u njemu stoji u skladu je s činjenicama koje je nauka potvrdila. Činjenice o kojima ono govori „utemeljene su za sva vremena, zauvek“ (Psalam 111:8).

 Šta znači izraz „četiri kraja zemlje“ koji se pojavljuje u Svetom pismu?

 Izraze „četiri kraja zemlje“ i „krajevi zemlje“, koji se nalaze u Svetom pismu, ne treba razumeti doslovno i oni ne znače da je naša planeta ravna i da ima kraj (Isaija 11:12; Jov 37:3). U stvari, izraz „četiri kraja zemlje“ je po svemu sudeći stilska figura kojom se ukazuje na celu zemlju, što je slično izrazu „četiri strane sveta“ koji danas koristimo (Luka 13:29).

 Hebrejski izraz preveden kao „krajevi“ izgleda da je idiom koji se zasniva na reči „krila“. Prema jednoj biblijskoj enciklopediji, „budući da ptice svojim raširenim krilima zaklanjaju mlade, [ovaj hebrejski izraz] može se odnositi na najudaljenije tačke bilo čega što je rašireno“. U toj enciklopediji se još kaže da se u Jovu 37:3 i Isaiji 11:12 tim izrazom ukazuje na „najudaljenije krajeve površine zemlje“. b

 Da li kušnja koju je Satana stavio pred Isusa dokazuje da je zemlja ravna ploča?

 Da bi iskušao Isusa, Đavo ga je „poveo na veoma visoku goru, i pokazao mu sva kraljevstva sveta i njihovu slavu“ (Matej 4:8). Neki smatraju da ovaj zapis potvrđuje da se s jednog mesta na zemlji može videti ceo svet. Međutim, izgleda da je izraz „veoma visoka gora“ zapravo metafora, a ne neka doslovna lokacija na zemlji. Razmotrimo zašto je razumno zaključiti tako nešto.

  •   Ne postoji neka doslovna planina na zemlji s koje se mogu videti sva kraljevstva sveta.

  •   Đavo je Isusu pokazao ne samo sva kraljevstva sveta već i „njihovu slavu“. Takve detalje ne bi bilo moguće videti s velike razdaljine. Izgleda da je Đavo koristio neku vrstu vizije da bi sve to pokazao Isusu. To je kao kada bi neko pomoću projektora i platna prikazivao slike različitih krajeva sveta.

  •   Paralelni zapis iz Luke 4:5 kaže da je Đavo odjednom, to jest u jednom trenu Isusu pokazao sva kraljevstva sveta, što ljudsko oko ne bi bilo u stanju da vidi. Dakle, Isus sve ovo nije doslovno video, već mu je bilo prikazano na neki drugi način.

a U Svetom pismu piše da Bog „boravi nad krugom zemaljskim“ (Isaija 40:22). U nekim stručnim delima se navodi da se reč koja je prevedena sa „krug“ može odnositi i na kuglu, iako se s tim ne slažu svi izučavaoci. Bilo kako bilo, Sveto pismo ne podržava tvrdnju da je zemlja ravna.

b The International Standard Bible Encyclopedia, revidirano izdanje, 2. tom, 4. strana.