Vrati se na sadržaj

Za šta se mogu moliti?

Za šta se mogu moliti?

Odgovor iz Svetog pisma

 Možete se moliti za sve što je u skladu s Božjim zahtevima koji su izloženi u Svetom pismu. Tamo piše: „Šta god da molimo u skladu s njegovom voljom, on nas čuje“ (1. Jovanova 5:14). Da li možete reći i ono što vas brine? Da. Sveto pismo kaže: „Pred [Bogom] izlivajte srce svoje“ (Psalam 62:8).

Možete se moliti za: