Vrati se na sadržaj

Šta je Vavilon Veliki?

Odgovor iz Svetog pisma

 Vavilon Veliki, koji se opisuje u Otkrivenju, predstavlja sve krive religije koje Bog ne priznaje a (Otkrivenje 14:8; 17:5; 18:21). Iako se te religije u mnogo čemu razlikuju, sve one na neki način odvraćaju ljude od obožavanja istinitog Boga, Jehove (Ponovljeni zakoni 4:35).

Kako možemo prepoznati Vavilon Veliki

  1.   Vavilon Veliki je simboličan izraz. Sveto pismo ga opisuje kao „ženu“ i „veliku bludnicu“, čije je ime „tajna: ’Vavilon Veliki‘“ (Otkrivenje 17:1, 3, 5). Knjiga Otkrivenje je napisana „u znakovima“, pa je logično zaključiti da je Vavilon Veliki simbolična, a ne doslovna žena (Otkrivenje 1:1). Osim toga, ona „sedi na mnogim vodama“, koje predstavljaju „narode i mnoštva i narodnosti i jezike“ (Otkrivenje 17:1, 15). Jasno je da se ovde ne radi o doslovnoj ženi.

  2.   Vavilon Veliki deluje u celom svetu. Žena se još naziva „veliki grad koji kraljuje nad kraljevima zemaljskim“ (Otkrivenje 17:18). To znači da ona ima uticaj širom sveta.

  3.   Vavilon Veliki je verskog karaktera, a ne političkog ili trgovačkog. Drevni Vavilon je bio poznat religiozni centar, u kom su se ljudi bavili čaranjem i vračanjem (Isaija 47:1, 12, 13; Jeremija 50:1, 2, 38). Tu je bilo sedište krive religije koja se suprotstavlja istinitom Bogu, Jehovi (Postanak 10:8, 9; 11:2-4, 8). Vavilonski vladari su se drsko uzdizali iznad Jehove (Isaija 14:4, 13, 14; Danilo 5:2-4, 23). Vavilon Veliki je poznat i po spiritizmu. To je još jedan dokaz da je Vavilon Veliki verskog karaktera (Otkrivenje 18:23).

     Vavilon Veliki ne može biti politička organizacija, jer „zemaljski kraljevi“ žale zbog njegovog uništenja (Otkrivenje 17:1, 2; 18:9). Takođe nije ni trgovačka sila, jer Biblija pravi razliku između njega i „trgovaca zemaljskih“ (Otkrivenje 18:11, 15).

  4. Stela vavilonskog kralja Nabonida sa simbolima trijade bogova koju čine Sin, Ištar i Šamaš

      Vavilon Veliki odgovara opisu krive religije. Kriva religija ne poučava ljude da se približe istinitom Bogu, Jehovi, već ih navodi da obožavaju druge bogove. Biblija to naziva neverstvom prema Bogu, odnosno bludom s drugim bogovima (Levitska 20:6; Izlazak 34:15, 16, fusnote). Na primer, učenje o Trojstvu i besmrtnosti duše, kao i korišćenje likova u obožavanju Boga potiču iz drevnog Vavilona i još uvek su deo krive religije. Ove religije takođe podstiču na ljubav prema svetu. Biblija na ovaj oblik neverstva ukazuje kao na duhovnu preljubu (Jakovljeva 4:4).

     Bogatstvo krive religije i upadljivo isticanje tog bogatstva odgovara biblijskom opisu simbolične žene čije je ime Vavilon Veliki, gde se kaže da je ona „obučena u purpur i skerlet i ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserima“ (Otkrivenje 17:4). Vavilon Veliki je majka „zemaljskim gadostima“, to jest izvor učenja i dela koja sramote Boga (Otkrivenje 17:5). Pripadnici krive religije su narodi, mnoštva, narodnosti i jezici koji podupiru Vavilon Veliki (Otkrivenje 17:15).

 Vavilon Veliki je odgovoran za smrt „svih koji su pobijeni na zemlji“ (Otkrivenje 18:24). Tokom istorije, kriva religija nije samo podsticala na ratove i terorističke napade već je propustila da pouči ljude istini o Jehovi Bogu, oličenju ljubavi (1. Jovanova 4:8). Taj propust je dosta doprineo krvoproliću. Zato oni koji žele da ugode Bogu i te kako imaju razloga da izađu iz nje, to jest da se odvoje od krive religije (Otkrivenje 18:4; 2. Korinćanima 6:14-17).

a Videti članak „Kako prepoznati pravu religiju?