Vrati se na sadržaj

Da li mi Sveto pismo može pomoći ako sam depresivan?

Da li mi Sveto pismo može pomoći ako sam depresivan?

Odgovor iz Svetog pisma

 Da, jer nam niko ne može bolje pomoći nego „Bog, koji teši potištene“ (2. Korinćanima 7:6).

Kako Bog pomaže depresivnim osobama?

  •   Snaga. Bog nas „teši“, ali ne tako što otklanja sve probleme, već tako što odgovara na naše molitve kada ga molimo za snagu da istrajemo (Filipljanima 4:13). Možemo biti sigurni da je on spreman da nas sasluša, jer Biblija kaže: „Jehova je blizu onih koji su slomljenog srca, i spasava one koji su skrhanog duha“ (Psalam 34:18). Zapravo, Bog čuje vaš poziv u pomoć čak i kada ne možete pronaći prave reči da biste izrazili svoja osećanja (Rimljanima 8:26, 27).

  •   Dobri primeri. Jedan biblijski pisac se molio Bogu sledećim rečima: „Iz bezdana te prizivam.“ On je pronašao utehu u saznanju da Bog oprašta grehe. Zato mu je rekao: „Ako ćeš na prestupe gledati, Jah, Jehova, ko će opstati? Ali ti istinski opraštaš, da bi te se ljudi bojali“ (Psalam 130:1, 3, 4).

  •   Nada. Osim što nam sada pruža utehu, Bog obećava da će ukloniti sve probleme koji uzrokuju depresiju. Kada bude ispunio to obećanje, „ono što je pre bilo [uključujući i depresiju] neće se u sećanje vraćati niti će se u srcu javljati“ (Isaija 65:17).

 Napomena: Iako se oslanjaju na pomoć koju pruža Bog, Jehovini svedoci traže i medicinsku pomoć za bolesti kao što je klinička depresija (Marko 2:17). Međutim, mi ne zagovaramo neku konkretnu metodu lečenja; smatramo da svako treba da donese ličnu odluku o tom pitanju.