Vrati se na sadržaj

Šta predstavlja skerletna zver iz 17. poglavlja Otkrivenja?

Odgovor iz Svetog pisma

 Zver skerletne boje, opisana u 17. poglavlju Otkrivenja, simbolizuje organizaciju koja je formirana da bi ujedinila i zastupala nacije sveta. Prvo je postojala pod imenom Društvo naroda, a danas je poznata kao Ujedinjene nacije.

Na osnovu čega to možemo zaključiti?

 1.   Političko telo. Skerletna zver ima „sedam glava“ za koje se kaže da predstavljaju „sedam gora“ i „sedam kraljeva“, to jest sedam vladajućih sila (Otkrivenje 17:9, 10). Gore i zveri u Bibliji predstavljaju vladavine (Jeremija 51:24, 25; Danilo 2:44, 45; 7:17, 23).

 2.   Povezanost sa svetskim političkim sistemom. Skerletna zver podseća na sedmoglavu zver iz 13. poglavlja Otkrivenja, koja predstavlja svetski politički sistem. Obe imaju sedam glava, deset rogova i hulna imena (Otkrivenje 13:1; 17:3). Ove sličnosti su previše upadljive da bi bile slučajne. Skerletna zver je lik zveri koja predstavlja svetski politički sistem (Otkrivenje 13:15).

 3.   Svoju moć duguje ljudskim vlastima. Skerletna zver potiče od političkih sila, to jest njima duguje svoje postojanje (Otkrivenje 17:11, 17).

 4.   Povezanost s religijom. Vavilon Veliki, koji simbolizuje sve lažne religije u svetu, sedi na skerletnoj zveri. Time je prikazano da religiozne organizacije imaju uticaj na zver (Otkrivenje 17:3-5).

 5.   Vređa Boga. Zver je puna „hulnih imena“ (Otkrivenje 17:3).

 6.   Privremena neaktivnost. Skerletna zver će se jedno vreme naći u bezdanu a, to jest biće neaktivna, ali će se ponovo pojaviti (Otkrivenje 17:8).

Ispunjenje biblijskog proročanstva

 Pogledajte kako su Ujedinjene nacije i njihov prethodnik, Društvo naroda, ispunili biblijsko proročanstvo o skerletnoj zveri.

 1.   Političko telo. Ujedinjene nacije podržavaju politički sistem i zastupaju načelo „suverene jednakosti svih svojih članova“. b

 2.   Povezanost sa svetskim političkim sistemom. Ujedinjene nacije su 2011. imale 193 članice. To im daje osnovu za tvrdnju da zastupaju većinu država i naroda u svetu.

 3.   Svoju moć duguju ljudskim vlastima. Ujedinjene nacije duguju postojanje svojim članicama, a od njih zavisi i koliko će moći i autoriteta imati.

 4.   Povezanost s religijom. I Društvo naroda i Ujedinjene nacije uvek su imale podršku svetskih religija. c

 5.   Vređa Boga. Svrha Ujedinjenih nacija je „očuvanje mira i bezbednosti u svetu“. d Iako je to plemenit cilj, Ujedinjene nacije u stvari vređaju Boga jer tvrde da će postići ono što može postići samo Božje Kraljevstvo (Psalam 46:9; Danilo 2:44).

 6.   Privremena neaktivnost. Društvo naroda, koje je neposredno nakon Prvog svetskog rata formirano da bi očuvalo mir, nije moglo da spreči sukob svetskih razmera. Prestalo je da postoji kada je 1939. izbio Drugi svetski rat. Kada se rat završio 1945, formirane su Ujedinjene nacije. Njihova svrha, metode rada i struktura veoma su slični onima koje je imalo Društvo naroda.

a Prema delu Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, grčka reč prevedena sa „bezdan“ označava „nemerljivu dubinu“. U Bibliji, „bezdan“ označava mesto ili stanje zatočeništva i potpune neaktivnosti.

b Videti član 2 Povelje Ujedinjenih nacija.

c Primera radi, u Americi je 1918. veće koje je predstavljalo više protestantskih denominacija usvojilo deklaraciju u kojoj je stajalo da će Društvo naroda biti „politički odraz Božjeg Kraljevstva na zemlji“. Godine 1965, predstavnici budizma, islama, judaizma, katolicizma, pravoslavlja, protestantizma i hinduizma okupili su se u San Francisku da bi podržali Ujedinjene nacije i molili se za njih. Pored toga, papa Jovan Pavle II je 1979. izrazio nadu da će Ujedinjene nacije „zauvek ostati najviši forum za uspostavu mira i pravde“.

d Videti član 1 Povelje Ujedinjenih nacija.