Vrati se na sadržaj

Sećanja nakon kliničke smrti – šta ona nisu?

Sećanja nakon kliničke smrti – šta ona nisu?

Odgovor iz Svetog pisma

 Mnogi koji su bili na ivici smrti kažu da se sećaju da su napustili svoje telo ili da su videli blistavu svetlost ili mesto neopisive lepote. ’Neki smatraju da su tada imali privilegiju da zavire u drugi svet‘, navodi se u knjizi Recollections of Death. Iako se u Svetom pismu ne govori o takvim doživljajima, u njemu nalazimo temeljnu istinu na osnovu koje možemo zaključiti da to nisu vizije narednog života.

 Mrtvi nisu svesni ničega.

U Bibliji piše da mrtvi „nisu svesni ničega“ (Propovednik 9:5). Kada umremo, ne prelazimo u drugi vid postojanja ili nivo svesti. Jednostavno, više ne postojimo. Učenje da imamo besmrtnu dušu koja nastavlja da živi nakon smrti tela ne potiče iz Svetog pisma (Jezekilj 18:4). Prema tome, nijedno sećanje nakon kliničke smrti nije vizija raja, pakla ili zagrobnog života.

 Šta je Lazar rekao o životu nakon smrti?

U Bibliji čitamo šta se desilo nakon što je Lazar umro – Isus ga je vratio u život posle četiri dana (Jovan 11:38-44). Da je Lazar iskusio prekrasan život nakon smrti, to što ga je Isus vratio u život na zemlji bilo bi surovo. Međutim, u Bibliji nigde ne piše da je Lazar govorio o životu nakon smrti, a sigurno bi to uradio da je tako nešto doživeo. Vredno je zapaziti da je Lazarevu smrt Isus uporedio sa spavanjem, čime je istakao da Lazar tada nije bio svestan ničega (Jovan 11:11-14).