Vrati se na sadržaj

Da li Sveto pismo govori o reinkarnaciji?

Da li Sveto pismo govori o reinkarnaciji?

Odgovor iz Svetog pisma

 Ne, ne govori. U Svetom pismu se ne nalazi ni reč „reinkarnacija“, niti bilo šta povezano s tim pojmom. Verovanje u reinkarnaciju zasniva se na učenju o besmrtnosti duše. a Međutim, Sveto pismo kaže da je čovek duša i da je svaka duša smrtna (Postanak 2:7; Jezekilj 18:4). Nakon smrti, čovek jednostavno više ne postoji (Postanak 3:19; Propovednik 9:5, 6).

Zašto reinkarnacija nije isto što i uskrsenje?

 Biblijsko učenje o uskrsenju nije zasnovano na besmrtnosti duše. Prema tom učenju, Bog će svojom silom ljude koji su umrli vratiti u život (Matej 22:23, 29; Dela apostolska 24:15). Uskrsenje pruža divnu nadu da će oni koji su umrli ponovo živeti na zemlji i da više neće morati da umru (2. Petrova 3:13; Otkrivenje 21:3, 4).

Zašto neki misle da Sveto pismo govori o reinkarnaciji?

 Zabluda: Sveto pismo kaže da je Jovan Krstitelj reinkarnacija proroka Ilije.

 Činjenica: Bog je prorekao: „Ja vam šaljem proroka Iliju“, a Isus je rekao da je Jovan Krstitelj ispunio to proročanstvo (Malahija 4:5, 6; Matej 11:13, 14). Međutim, to nije značilo da je Jovan Krstitelj bio Ilijina reinkarnacija. Sam Jovan je rekao da on nije Ilija (Jovan 1:21). Zapravo, Jovan je poput Ilije objavljivao Božji poziv na pokajanje (1. Kraljevima 18:36, 37; Matej 3:1). Jovan je bio „pun duha i snage kao Ilija“ (Luka 1:13-17).

 Zabluda: U Svetom pismu se izraz „ponovo rođen“ odnosi na reinkarnaciju.

 Činjenica: Sveto pismo otkriva da se ovaj izraz odnosi na duhovno rođenje koje se odvija dok je osoba još živa (Jovan 1:12, 13). To ponovno rođenje nije rezultat onoga što je neko radio u prošlosti, već Božji blagoslov, koji onima što su ponovo rođeni pruža jedinstvenu nadu (Jovan 3:3; 1. Petrova 1:3, 4).

a Verovanja u besmrtnost duše i reinkarnaciju potiču još iz drevnog Vavilona. Kasnije su indijski filozofi razvili doktrinu o karmi. Prema jednoj enciklopediji, karma je „zakon uzroka i posledice po kome nečiji postupci u sadašnjem životu utiču na njegov budući život“ (Britannica Encyclopedia of World Religions, 913. strana).