Vrati se na sadržaj

Šta mi može pomoći da razumem Sveto pismo?

Šta mi može pomoći da razumem Sveto pismo?

Odgovor iz Svetog pisma

 Sveto pismo nam objašnjava šta je potrebno da bismo ga razumeli. Bez obzira na vaše okolnosti, Božja poruka iz Svetog pisma nije preteška da biste je mogli razumeti (Ponovljeni zakoni 30:11).

Šta treba da radite da biste razumeli Sveto pismo?

  1.   Imajte ispravan stav. Prihvatite Sveto pismo kao Božju Reč. Budite ponizni, jer se Bog suprotstavlja ponosnima (1. Solunjanima 2:13; Jakovljeva 4:6). Međutim, ne budite lakoverni, jer Bog želi da koristite svoj razum (Rimljanima 12:1, 2).

  2.   Molite se za mudrost. „Na svoj razum nemoj se oslanjati“, navodi se u Poslovicama 3:5. Umesto toga, ’tražite od Boga‘ mudrost da biste razumeli Sveto pismo (Jakovljeva 1:5).

  3.   Redovno čitajte i proučavajte Sveto pismo. Više će vam koristiti ako redovno proučavate Sveto pismo nego ako to samo ponekad činite (Isus Navin 1:8).

  4.   Proučavajte po temama. Tematsko proučavanje, pri čemu analizirate šta Sveto pismo kaže o određenoj temi, predstavlja efikasan način da saznate šta ono naučava. Počnite sa ’osnovnim učenjima‘, a zatim ’napredujte prema zrelosti‘ (Jevrejima 6:1, 2). Videćete da možete međusobno upoređivati stihove i da jedan deo Svetog pisma objašnjava drugi, čak i one delove koji su ’teško razumljivi‘ (2. Petrova 3:16).

  5.   Potražite pomoć od drugih. Sveto pismo nas podstiče da prihvatimo pomoć od onih koji ga bolje razumeju (Dela apostolska 8:30, 31). Jehovini svedoci besplatno proučavaju Bibliju s drugima. Poput prvih hrišćana, oni ukazuju na biblijske stihove i tako pomažu drugima da razumeju šta Biblija zaista naučava (Dela apostolska 17:2, 3).

Šta vam nije potrebno?

  1.   Visok stepen inteligencije ili obrazovanja. Dvanaestorica Isusovih apostola su razumeli Sveto pismo i poučavali druge, iako su neki smatrali da su oni „neuki i obični“ ljudi (Dela apostolska 4:13).

  2.   Novac. Besplatno možete saznati šta Biblija naučava. Isus je svojim učenicima rekao: „Besplatno ste dobili, besplatno i dajte“ (Matej 10:8).