Vrati se na sadržaj

Da li je neophodno pripadati nekoj religiji?

Odgovor iz Svetog pisma

Jeste, jer Bog želi da se ljudi okupljaju kako bi ga obožavali. U Svetom pismu piše: „Razmišljajmo jedni o drugima, kako bismo se podsticali na ljubav i dobra dela, i ne propuštajmo svoje sastanke“ (Jevrejima 10:24, 25).

Iz sledećih Isusovih reči vidi se da će njegovi sledbenici biti organizovana grupa: „Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete voleli jedan drugoga“ (Jovan 13:35). Oni će tu ljubav iskazivati prvenstveno tako što će se družiti sa svojim suvernicima. Biće organizovani u skupštine koje će se redovno okupljati radi obožavanja Boga (1. Korinćanima 16:19). Sve te skupštine će sačinjavati međunarodno bratstvo (1. Petrova 2:17).

Nije dovoljno samo pripadati nekoj religiji

U Svetom pismu piše da treba da se okupljamo da bismo obožavali Boga, ali to ne znači da će Bog biti zadovoljan nama ako smo samo članovi neke religije. Naprotiv, religija kojoj pripadamo treba da utiče na našu svakodnevicu. Na primer, u Svetom pismu piše: „Religija (vera) koja je čista i neuprljana pred našim Bogom i Ocem jeste ovo: brinuti se za siročad i udovice u njihovoj nevolji, i čuvati se prljavštine ovog sveta“ (Jakovljeva 1:27, fusnota).