Vrati se na sadržaj

Šta je znak „poslednjih dana“ ili „vremena kraja“?

Odgovor iz Svetog pisma

 Sveto pismo opisuje stanje u svetu, događaje i ponašanje ljudi koji će obeležiti svršetak sadašnjeg poretka, to jest „kraj sveta“ (Matej 24:3; Savremeni srpski prevod). Taj period se u Svetom pismu naziva „poslednjim danima“ i „vremenom kraja“ ili kako kažu neki prevodi vremenom „kada će biti kraj“ (2. Timoteju 3:1; Danilo 8:19, Bakotić).

Šta je Sveto pismo proreklo za „poslednje dane“?

 Sveto pismo je proreklo mnogo toga što će se dešavati u isto vreme i što će predstavljati „znak“ da su nastupili poslednji dani (Luka 21:7). Pogledajte neka od tih proročanstava:

 Ratovi po celom svetu. Isus je prorekao: „Ustaće narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo“ (Matej 24:7). Takođe, u Otkrivenju 6:4 je prorečen jahač na konju koji predstavlja ratove i koji je poslat da „uzme mir sa zemlje“.

 Glad. Isus je prorekao: „Biće gladi“ (Matej 24:7). U Otkrivenju je prorečen još jedan jahač koji donosi glad ogromnih razmera (Otkrivenje 6:5, 6).

 Razorni zemljotresi. Isus je rekao da će biti „zemljotresa po raznim mestima“ (Matej 24:7; Luka 21:11). Ti zemljotresi će po celom svetu odnositi mnoge živote i nanositi ogromnu štetu.

 Bolesti. Prema Isusovim rečima, biće pošasti, to jest epidemija (Luka 21:11, fusnota).

 Kriminal. Iako je oduvek bilo kriminala, Isus je prorekao da će u poslednjim danima biti „sve više bezakonja“ (Matej 24:12).

 Uništavanje životne sredine. U Otkrivenju 11:18 je prorečeno da će ljudi uništavati zemlju. Osim što će napuniti zemlju zlom i nasiljem, ljudi će nekontrolisano zagađivati životnu sredinu.

 Pad morala. U 2. Timoteju 3:1-4, Sveto pismo je proreklo da će ljudi u globalu biti „nezahvalni, neverni [...] nespremni za bilo kakav dogovor, klevetnici, bez samosavladavanja, okrutni, bez ljubavi prema dobroti, izdajnici, tvrdoglavi i ponosni“. Moral će pasti na tako niske grane da se za taj period s pravom može reći da su to „naročito teška vremena“.

 Raspad porodice. Prema fusnoti za 2. Timoteju 3:2, 3, Sveto pismo je proreklo da će mnogi ljudi biti „bez ljubavi prema članovima porodice“ i da će mladi biti „neposlušni roditeljima“.

 Sve manje ljubavi prema Bogu. Isus je prorekao: „Kod većine [će] ohladneti ljubav“ (Matej 24:12). On je time prvenstveno mislio na ljubav prema Bogu. Slično tome, 2. Timoteju 3:4 kaže da će u poslednjim danima većina ljudi voleti „zadovoljstva, a ne Boga“.

 Licemerstvo među vernicima. Sveto pismo je prema 2. Timoteju 3:5 proreklo da će ljudi tvrditi da su pobožni, ali neće živeti po Božjim merilima.

 Sve bolje razumevanje biblijskih proročanstava. U knjizi proroka Danila prorečeno je da će u vreme kraja mnogi sve bolje razumeti istinu iz Svetog pisma, uključujući i proročanstva koja govore o poslednjim danima (Danilo 12:4).

 Propovedanje po celom svetu. Isus je prorekao: „Ova dobra vest o Kraljevstvu propovedaće se po celom svetu za svedočanstvo svim narodima i tada će doći kraj“ (Matej 24:14).

 Ravnodušnost i ignorisanje dokaza. Isus je prorekao da ljudi neće obraćati pažnju na jasne dokaze da se bliži kraj (Matej 24:37-39). Štaviše, u 2. Petrovoj 3:3, 4 prorečeno je da će neki potpuno ignorisati dokaze i da će se rugati onima koji veruju da je kraj blizu.

 Sva proročanstva se ispunjavaju. Isus je rekao da će se u poslednjim danima u isto vreme ispunjavati sva ova proročanstva, a ne samo neka ili većina njih (Matej 24:33).

Da li živimo u „poslednjim danima“?

 Da. Stanje u svetu i biblijska hronologija pokazuju da su poslednji dani počeli 1914, kada je izbio Prvi svetski rat. U sledećem videu pogledajte kako događaji u svetu pokazuju da zaista živimo u poslednjim danima:

 Te iste godine je na nebu počelo da vlada Božje Kraljevstvo. Prvo što je ta vlast učinila bilo je zbacivanje Satane Đavola i demona s neba, i od tada je njihov uticaj ograničen na zemlju (Otkrivenje 12:7-12). Taj uticaj se jasno vidi po lošim stavovima i postupcima ljudi, zbog čega se za poslednje dane s pravom kaže da su „naročito teška vremena“ (2. Timoteju 3:1).

 Mnogi ljudi se slažu da su ovo naročito teška vremena. Brine ih što je stanje u društvu sve gore i čak strahuju da je ugrožen sam opstanak čovečanstva.

 S druge strane, ima i onih koje takođe pogađaju problemi u svetu, ali imaju nadu da će biti bolje. Oni su sigurni da će Božje Kraljevstvo uskoro rešiti sve te probleme (Danilo 2:44; Otkrivenje 21:3, 4). Dok strpljivo čekaju da Bog ispuni svoja obećanja, nalaze utehu u Isusovim rečima: „Ko istraje do kraja, taj će biti spasen“ (Matej 24:13; Mihej 7:7).