Vrati se na sadržaj

Šta je ognjeno jezero? Da li je to isto što i pakao i gehena?

Šta je ognjeno jezero? Da li je to isto što i pakao i gehena?

Odgovor iz Svetog pisma

 Ognjeno jezero je simbol večnog uništenja. To je isto što i gehena, ali nije isto što i pakao, zajednički grob u koji odlaze umrli.

Nije doslovno jezero

 Pet biblijskih stihova koji spominju „ognjeno jezero“ pokazuju da se radi o simboličnom, a ne doslovnom jezeru (Otkrivenje 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8). U ognjeno jezero biće bačeni:

Simbol večnog uništenja

 Sveto pismo kaže da ognjeno jezero „predstavlja drugu smrt“ (Otkrivenje 20:14; 21:8). „Prva“ smrt koja se pominje u Bibliji posledica je Adamovog greha. Iz nje je moguće vratiti čoveka u život putem uskrsenja. Bog će na kraju uništiti ovu smrt (1. Korinćanima 15:21, 22, 26).

Iz simboličnog ognjenog jezera nema izlaza

 Ognjeno jezero predstavlja drugačiju, to jest drugu smrt. Premda i ona predstavlja stanje potpune neaktivnosti, drugačija je po tome što Biblija ne govori o uskrsenju posle takve smrti. Na primer, u Bibliji se kaže da Isus ’ima ključeve od pakla i od smrti‘, što znači da on ima vlast da ljude oslobodi iz smrti koja je posledica Adamovog greha (Otkrivenje 1:18; 20:13, Daničić–Karadžić). Međutim, ni Isus ni bilo ko drugi nema ključ od ognjenog jezera. Ono predstavlja večnu kaznu, to jest trajno uništenje (2. Solunjanima 1:9).

Isto što i gehena, dolina Enom

 Gehena (grčki jena) u Svetom pismu se spominje 12 puta. Kao i ognjeno jezero, to je simbol večnog uništenja. Iako neki prevodi prenose ovaj izraz kao „pakao“, gehena nije isto što i pakao (hebrejski šeol, grčki had).

Dolina Enom

 Izraz „gehena“ doslovno znači „dolina Enom“ i odnosi se na dolinu koja se nalazila nadomak Jerusalima. U biblijska vremena, stanovnici tog grada su tamo bacali smeće. Na tom mestu je vatra neprestano gorela da bi se spalili otpaci, a ono što ne bi palo u vatru pojeli bi crvi.

 Isus je koristio ovaj izraz kao simbol večnog uništenja (Matej 23:33). Rekao je da u geheni „crvi ne umiru i vatra se ne gasi“ (Marko 9:47, 48). Tako je ukazao na stanje u dolini Enom, kao i na proročanstvo iz Isaije 66:24, gde stoji: „Izlaziće da vide leševe ljudi koji su se bunili protiv mene, jer crvi na njima neće umreti i vatra se njihova neće ugasiti.“ Isus nije govorio o mučenju, već o potpunom uništenju. Crvi i vatra uništavaju leševe, a ne žive ljude.

 U Svetom pismu se nigde ne kaže da iz gehene ima povratka. I „ognjeno jezero“ i „oganj gehene“ predstavljaju trajno, večno uništenje (Otkrivenje 20:14, 15; 21:8; Matej 18:9).

Kako su „mučeni dan i noć, u svu večnost“?

 Ako je ognjeno jezero simbol uništenja, zašto se u Bibliji kaže da će u njemu Đavo, zver i lažni prorok biti „mučeni dan i noć, u svu večnost“? (Otkrivenje 20:10). Razmotrimo četiri razloga zašto ovo mučenje nije doslovno:

  1.   Da bi Đavo bio večno mučen, on bi morao da večno bude živ. Međutim, Sveto pismo kaže da će on biti uništen, to jest da više neće postojati (Jevrejima 2:14).

  2.   Večni život je dar od Boga, a ne kazna (Rimljanima 6:23).

  3.   Zver i lažni prorok ne mogu biti doslovno mučeni, jer se radi o simboličnim izrazima.

  4.   U Svetom pismu se iz konteksta vidi da se mučenje Đavola odnosi na večno uništenje.

 Reč koja se u Bibliji koristi za „mučenje“ takođe može značiti „utamničenje“. Na primer, grčka reč za „mučitelje“ koja se koristi u Mateju 18:34 u mnogim Biblijama je prevedena kao „tamničari“, po čemu se vidi veza između izraza „mučenje“ i „utamničenje“. Slično tome, paralelni zapisi iz Mateja 8:29 i Luke 8:30, 31 izjednačuju izraze „mučenje“ i „bezdan“, što je simbolično mesto potpune neaktivnosti ili smrti (Rimljanima 10:7; Otkrivenje 20:1, 3). Zapravo, reč „mučenje“ se u knjizi Otkrivenje na nekoliko mesta koristi u simboličnom smislu (Otkrivenje 9:5; 11:10; 18:7, 10).