Vrati se na sadržaj

Da li se Božje Kraljevstvo nalazi u srcu osobe?

Odgovor iz Svetog pisma

 Ne, Božje Kraljevstvo nije nešto u srcu hrišćana. a Sveto pismo ga naziva „carstvo nebesko“, to jest „kraljevstvo nebesko“, i time otkriva gde se ono nalazi (Matej 4:17, Daničić–Karadžić; Bakotić). Zapazite kako se iz onoga što piše u Svetom pismu vidi da je to stvarna vlast koja vlada s neba.

 Sveto pismo ne naučava da je nebesko Kraljevstvo u srcu osobe i da tako vlada. Međutim, ono kaže da „reč o kraljevstvu“, to jest „dobra vest o kraljevstvu“ može i treba da utiče na srce ljudi (Matej 13:19; 24:14).

Šta znače reči „kraljevstvo je Božje u vama samima“?

 U nekim prevodima Biblije reči iz Luke 17:21 mogu dovesti do zabune kada je u pitanju mesto na kom se nalazi Kraljevstvo. Na primer, u prevodu Dr Lujo Bakotić piše: „Kraljevstvo je Božje u vama samima!“ Da bismo ispravno razumeli ovaj biblijski stih, potrebno je da razmotrimo kontekst.

Božje Kraljevstvo nije bilo u srcu okorelih i ubilački nastrojenih Isusovih protivnika

 Isus se ovde obraćao farisejima, to jest grupi verskih vođa koja mu se protivila i koja je učestvovala u organizovanju njegovog ubistva (Matej 12:14; Luka 17:20). Da li je onda moguće da je Kraljevstvo bilo u njihovom okorelom srcu? Isus im je rekao: „Iznutra ste puni licemerstva i bezakonja“ (Matej 23:27, 28).

 U nekim biblijskim prevodima je ova Isusova izjava iz Luke 17:21 tačno prevedena rečima da je Božje Kraljevstvo „među vama“ (Čarnić; kurziv naš). Nebesko Kraljevstvo je bilo među farisejima zato što je Isus, to jest onaj koga je Bog postavio za kralja, bio među njima (Luka 1:32, 33).

a Prema učenjima mnogih hrišćanskih denominacija, Božje Kraljevstvo se nalazi unutar osobe, to jest u srcu osobe. Na primer, u Sjedinjenim Državama je na Konferenciji južnih baptista rečeno da je Kraljevstvo Božje između ostalog „Božja vladavina u srcu i životu osobe“. Slično tome, papa Benedikt XVI je u svojoj knjizi Isus iz Nazareta rekao da „carstvo Božje dolazi preko razumnog [pokornog] srca“.