Vrati se na sadržaj

Ko nakon smrti odlazi na nebo?

Ko nakon smrti odlazi na nebo?

Odgovor iz Svetog pisma

 Bog je odredio koliko će ljudi nakon smrti otići na nebo i on ih bira među svojim vernim slugama (1. Petrova 1:3, 4). Oni koji su izabrani moraju ostati verni Bogu i ponašati se u skladu sa biblijskim merilima da bi na kraju dobili svoju nebesku nagradu (Efešanima 5:5; Filipljanima 3:12-14).

Šta će tamo raditi?

 Oni će 1 000 godina služiti sa Isusom kao kraljevi i sveštenici (Otkrivenje 5:9, 10; 20:6). Sačinjavaće „nova nebesa“, to jest nebesku vlast, koja će vladati nad „novom zemljom“, to jest ljudskim društvom. Oni će pomagati ljudima na zemlji da postanu savršeni, kao što su bili prvi ljudi koje je Bog stvorio (Isaija 65:17; 2. Petrova 3:13).

Koliko njih će dobiti nebeski život?

 Sveto pismo kaže da će 144 000 ljudi nakon smrti otići na nebo (Otkrivenje 7:4). Apostol Jovan je u jednoj viziji koja je zabeležena u Otkrivenju 14:1-3 video kako „Jagnje stoji na gori Sionu i s njim sto četrdeset i četiri hiljade“. U ovoj viziji „Jagnje“ predstavlja Isusa nakon uskrsenja (Jovan 1:29; 1. Petrova 1:19). „Gora Sion“ predstavlja uzvišeni položaj koji zauzimaju Isus i 144 000 onih koji će s njim vladati na nebu (Psalam 2:6; Jevrejima 12:22).

 U Svetom pismu se na one koji su „pozvani i izabrani“ da vladaju sa Hristom u Božjem Kraljevstvu ukazuje kao na „malo stado“ (Otkrivenje 17:14; Luka 12:32). To znači da ih je relativno malo u poređenju s tim koliko ima Isusovih sledbenika (Jovan 10:16).

Zablude u vezi sa onima koji odlaze na nebo

 Zabluda: Svi dobri ljudi nakon smrti odlaze na nebo.

 Činjenica: Bog je rekao da će većina dobrih ljudi dobiti večni život na zemlji (Psalam 37:11, 29, 34).

  •   Dok je Isus bio na zemlji rekao je da „niko nije uzašao na nebo“ (Jovan 3:13). Te reči znače da dobri ljudi koji su umrli pre Isusa, kao na primer Avraham, Mojsije, Jov i David, nisu nakon smrti otišli na nebo (Dela apostolska 2:29, 34). Svi oni su se nadali da će jednog dana ponovo živeti ovde na zemlji (Jov 14:13-15).

  •   Uskrsenje u nebeski život naziva se „prvim uskrsenjem“ (Otkrivenje 20:6). To znači da postoji i drugo uskrsenje. Ono će se odvijati na zemlji.

  •   Sveto pismo kaže da pod vladavinom Božjeg Kraljevstva „smrti više neće biti“ (Otkrivenje 21:3, 4). Ovo obećanje se sigurno odnosi na zemlju, pošto na nebu nikada nije ni bilo smrti.

 Zabluda: Svako može da odluči da li će nakon smrti ići na nebo ili će biti uskrsnut na zemlji.

 Činjenica: Bog odlučuje o tome ko će od njegovih slugu dobiti „nagradu nebeskog poziva“, to jest, ko će dobiti nebeski život (Filipljanima 3:14). Lične želje ili ambicije nemaju nikakve veze s tim (Matej 20:20-23).

 Zabluda: Večni život na zemlji dobijaju samo oni koji su manje vredni i nisu dostojni života na nebu.

 Činjenica: Bog kaže da su oni koji će dobiti večni život na zemlji njegov narod, njegovi izabranici i da ih je on blagoslovio (Isaija 65:21-23). Oni će imati čast da kao savršeni ljudi večno žive na zemlji, baš kao što je to Bog u početku nameravao (Postanak 1:28; Psalam 115:16; Isaija 45:18).

 Zabluda: Broj 144 000, koji se spominje u Otkrivenju, nije doslovan već simboličan broj.

 Činjenica: Iako neki brojevi koji se nalaze u Otkrivenju imaju simbolično značenje, neke brojeve treba shvatiti doslovno. Na primer, u Otkrivenju se spominju „dvanaest imena dvanaest Jagnjetovih apostola“ (Otkrivenje 21:14). Uzmite u obzir sledeće činjenice koje govore u prilog tome da je 144 000 doslovan broj.

 U Otkrivenju 7:4 piše da je „broj onih obeleženih pečatom [to jest, onih za koje je potvrđeno da će dobiti nebeski život] – sto četrdeset i četiri hiljade“. U kontekstu ovog stiha u smislu poređenja spominje se i druga grupa, to jest „veliko mnoštvo ljudi, koje niko nije mogao izbrojati.“ To „veliko mnoštvo“ takođe dobija spasenje (Otkrivenje 7:9, 10). Ako bi 144 000 bio simboličan broj, poređenje ove dve grupe ne bi imalo nikakvog smisla. a

 Osim toga, za 144 000 se kaže da su otkupljeni od ljudi „kao prvine“ (Otkrivenje 14:4). Izraz „prvine“ nosi misao o nečem malom što je odabrano, to jest izdvojeno iz neke celine. Taj izraz se sasvim odgovarajuće primenjuje na one koji će sa Hristom vladati nad neodređenim brojem ljudi na zemlji (Otkrivenje 5:10).

a Profesor Robert Tomas je govoreći o 144 000, broju koji se spominje u Otkrivenju 7:4, rekao nešto slično: „To je tačno određen broj za razliku od neodređenog broja u Otkrivenju 7:9. Ako bismo taj broj smatrali simboličnim, onda nijedan broj u ovoj knjizi ne bi trebalo shvatiti doslovno“ (Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, 474. strana).