Vrati se na sadržaj

Ko ide u pakao?

Ko ide u pakao?

Odgovor iz Svetog pisma

 Pakao („šeol“ i „had“ na izvornim biblijskim jezicima) je samo grob, a ne mesto paklenih muka. Ko ide u pakao? I dobri i loši ljudi (Jov 14:13; Psalam 9:17). Sveto pismo kaže da je taj zajednički grob čovečanstva ’kuća gde odlaze svi živi‘ (Jov 30:23).

 Čak je i Isus otišao u pakao kada je umro. Međutim, Bog ga ’nije ostavio u paklu‘, jer ga je uskrsnuo (Dela apostolska 2:31, 32, Daničić – Karadžić).

Da li će pakao večno postojati?

 Svi koji su u paklu izaći će iz njega, jer će ih Isus Božjom silom vratiti u život (Jovan 5:28, 29; Dela apostolska 24:15). Govoreći o tom budućem uskrsenju, proročanstvo iz Otkrivenja 20:13 kaže da „smrt i pakao dadoše svoje mrtvace“ (Daničić – Karadžić). Kad svi koji su u paklu uskrsnu, on više neće postojati, niti će iko više tamo otići jer „smrti više neće biti“ (Otkrivenje 21:3, 4; 20:14).

 Međutim, ne odlaze svi umrli u pakao. Sveto pismo kaže da su neki ljudi toliko ogrezli u zlu da se nikada neće promeniti (Jevrejima 10:26, 27). Kada takve osobe umru, one ne odlaze u pakao, već u gehenu, što je simbol večnog uništenja (Matej 5:29, 30). Na primer, Isus je rekao da će neke licemerne verske vođe njegovog doba otići u gehenu (Matej 23:27-33).