Vrati se na sadržaj

Šta su „ključevi nebeskog kraljevstva“?

Odgovor iz Svetog pisma

Izraz „ključevi nebeskog kraljevstva“ odnosi se na ovlašćenje da se ljudima otvori put u Božje Kraljevstvo (Matej 16:19; Dela apostolska 14:22). * Isus je dao Petru „ključeve nebeskog kraljevstva“. To znači da je Petar bio ovlašćen da otkrije da će verni ljudi, kad budu primili sveti duh od Boga, dobiti mogućnost da uđu u Kraljevstvo na nebu.

Kome su ti ključevi bili namenjeni?

Petar je na osnovu autoriteta koji je dobio od Boga otvorio put u Kraljevstvo za tri grupe ljudi:

  1. Jevreje i jevrejske prozelite. Kratko nakon Isusove smrti, Petar je podstakao grupu Jevreja, koji su poverovali, da prihvate Isusa kao onog koga je Bog izabrao da vlada njegovim Kraljevstvom. Petar im je objasnio šta treba da rade da bi se spasli. Na taj način im je otvorio put u Kraljevstvo i hiljade su prihvatile „ono što je govorio“ (Dela apostolska 2:38-41).

  2. Samarićane. Petar je kasnije bio poslat kod Samarićana. * Iskoristio je još jedan ključ Kraljevstva kada se, zajedno sa apostolom Jovanom, molio „za njih da dobiju sveti duh“ (Dela apostolska 8:14-17). Time je Samarićanima otvorena mogućnost da uđu u Kraljevstvo.

  3. Neznabošce. Tri i po godine nakon Isusove smrti, Bog je otkrio Petru da će i neznabošci (nejevreji) imati mogućnost da uđu u Kraljevstvo. Nakon toga je Petar iskoristio još jedan ključ propovedajući neznabošcima i time im omogućio da prime sveti duh, postanu hrišćani i imaju mogućnost da uđu u Kraljevstvo (Dela apostolska 10:30-35, 44, 45).

Šta znači „ući u Kraljevstvo“?

Oni koji „uđu u Kraljevstvo“ u stvari postaju Isusovi suvladari na nebu. Sveto pismo je proreklo da će oni sedeti na prestolima i „kraljevati nad zemljom“ (Luka 22:29, 30; Otkrivenje 5:9, 10).

Zablude u vezi s ključevima Kraljevstva

Zabluda: Petar odlučuje ko može da ode na nebo.

Činjenica: Sveto pismo kaže da je Hrist Isus, a ne Petar, „određen da sudi živima i mrtvima“ (2. Timoteju 4:1, 8; Jovan 5:22). U stvari, sam Petar je rekao da je Isus „onaj koga je Bog postavio za sudiju živima i mrtvima“ (Dela apostolska 10:34, 42).

Zabluda: Na nebu se čekalo na Petra da odluči kada će upotrebiti ključeve Kraljevstva.

Činjenica: Kada je Isus govorio o ključevima Kraljevstva, rekao je Petru: „Što svežeš na zemlji biće svezano na nebesima; i što razdriješiš na zemlji biće razdriješeno na nebesima“ (Matej 16:19, Daničić-Karadžić). Neki smatraju da ova izjava znači da je nebo postupalo po odlukama koje je donosio Petar, ali izvorni grčki glagol pokazuje da su Petrove odluke bile samo odraz onoga što je već odlučeno na nebu.

Sveto pismo na drugim mestima pokazuje da je Petar bio podložan nebu kada je koristio ključeve Kraljevstva. Primera radi, kada je upotrebio treći ključ, sledio je uputstva koja je dobio od Boga (Dela apostolska 10:19, 20).

^ odl. 1 U Svetom pismu se ponekad „ključ“ koristi kao simbol autoriteta i odgovornosti (Isaija 22:20-22; Otkrivenje 3:7, 8).

^ odl. 4 Religija Samarićana se razlikovala od judaizma, ali je sadržala i neka učenja i obrede iz Mojsijevog zakona.