Vrati se na sadržaj

Kako će zavladati mir u svetu?

Kako će zavladati mir u svetu?

Odgovor iz Svetog pisma

 U svetu će zavladati mir, ali ne zahvaljujući ljudima, već zahvaljujući Božjem Kraljevstvu, nebeskoj vlasti na čijem čelu će biti Hrist Isus. Zapazite šta Sveto pismo kaže o toj divnoj nadi.

  1.   Bog će ’prekinuti ratove do kraja zemlje‘ i tako ispuniti obećanje da će ostvariti „na zemlji mir među ljudima koji su mu po volji“ (Psalam 46:9; Luka 2:14).

  2.   Božje Kraljevstvo će vladati s neba nad celim svetom (Danilo 7:14). Kao jedna vlast za ceo svet, Božje Kraljevstvo će iskoreniti nacionalizam, koji je uzrok mnogih sukoba.

  3.   Zahvaljujući Isusu, Vladaru Božjeg Kraljevstva, za koga se kaže da je „Knez Mira“, „miru neće biti kraja“ (Isaija 9:6, 7).

  4.   Ljudima koji i dalje budu želeli da ratuju neće biti dozvoljeno da žive u Božjem Kraljevstvu, jer „onoga ko voli nasilje, [Bog] silno mrzi“ (Psalam 11:5; Poslovice 2:22).

  5.   Bog poučava svoje podanike kako da žive u miru. Govoreći o dobrim rezultatima do kojih vodi takva pouka, Sveto pismo kaže: „Oni će prekovati svoje mačeve u raonike i svoja koplja u srpove. Neće više narod podizati mač na narod niti će se više učiti ratovanju“ (Isaija 2:3, 4).

 Milioni Jehovinih svedoka širom sveta već sada uče od Boga kako da budu miroljubivi (Matej 5:9). Iako potičemo iz mnogih različitih etničkih grupa i živimo u preko 230 zemalja, ne uzimamo oružje da bismo ratovali s drugima.

Jehovini svedoci uče kako da već sada žive u miru