Vrati se na sadržaj

Kako nas Isus spasava?

Kako nas Isus spasava?

Odgovor iz Svetog pisma

 Time što je Isus položio svoj život kao otkupnu žrtvu, spasao je ljude koji veruju u njega (Matej 20:28). Zato Sveto pismo na njega ukazuje kao na „Spasitelja sveta“ (1. Jovanova 4:14). Ono još kaže: „Ni u kom drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom datog ljudima po kome možemo biti spaseni“ (Dela apostolska 4:12).

 Isus je „okusio smrt za svakoga“ ko iskazuje veru u njega (Jevrejima 2:9; Jovan 3:16). Zatim ga je Bog „podigao iz mrtvih“ i on se vratio na nebo kao duhovno biće (Dela apostolska 3:15). „Zato [Isus] i može u potpunosti spasti one koji preko njega pristupaju Bogu, jer je uvek živ da se zauzima za njih“ (Jevrejima 7:25).

Zašto je potrebno da se Isus zauzima za nas?

 Svi smo grešni (Rimljanima 3:23). Greh nas odvaja od Boga i zbog greha umiremo (Rimljanima 6:23). Međutim, Isus se zauzima za one koji iskazuju veru u žrtvu koju je prineo (1. Jovanova 2:1). On to čini tako što od Boga traži da čuje njihove molitve i da im oprosti grehe na temelju otkupne žrtve (Matej 1:21; Rimljanima 8:34). Bog prihvata Isusove molbe jer su u skladu s njegovom voljom. Bog je Isusa i poslao na zemlju „da se svet spase preko njega“ (Jovan 3:17).

Da li je za spasenje dovoljno samo verovati u Isusa?

 Ne. Iako je za spasenje neophodno da verujemo u Isusa, potrebno je više od toga (Dela apostolska 16:30, 31). U Svetom pismu stoji: „Kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dela mrtva“ (Jakovljeva 2:26). Da bismo bili spaseni, potrebno je da:

  •   Učimo o Isusu i njegovom ocu Jehovi (Jovan 17:3).

  •   Jačamo svoju veru u njih (Jovan 12:44; 14:1).

  •   Pokazujemo veru time što smo poslušni njihovim zapovestima (Luka 6:46; 1. Jovanova 2:17). Isus je rekao da neće svako ko ga naziva Gospodom biti spasen, već samo „onaj ko vrši volju [njegovog] Oca koji je na nebesima“ (Matej 7:21).

  •   Nastavimo da iskazujemo veru uprkos problemima. Isus je to jasno istakao kada je rekao: „Ko istraje do kraja, taj će biti spasen“ (Matej 24:13).