Vrati se na sadržaj

Da li se u Svetom pismu spominje čistilište?

Da li se u Svetom pismu spominje čistilište?

Odgovor iz Svetog pisma

 Ne, ne spominje se. U Svetom pismu se ne nalazi reč „čistilište“, niti ono govori o tome da se u čistilištu pročišćavaju duše umrlih. a Pogledajte šta Sveto pismo govori o grehu i smrti i kako je to u suprotnosti sa učenjem o čistilištu.

  •   Osobu od greha čisti vera u Isusovu krv, a ne vreme provedeno u „čistilištu“. Biblija kaže: „Krv Isusa, [Božjeg] Sina, čisti nas od svakog greha.“ Osim toga, kaže i da nas je Isus Hrist „svojom krvlju oslobodio naših greha“ (1. Jovanova 1:7; Otkrivenje 1:5). Isus je svoj život dao „kao otkupninu za mnoge“ da bi platio za grehe čovečanstva (Matej 20:28).

  •   Oni koji su umrli nisu svesni ničega. „Živi su svesni toga da će umreti, a mrtvi nisu svesni ničega“ (Propovednik 9:5). Osoba koja je umrla ne oseća ništa i zato ne može biti pročišćena vatrom u čistilištu.

  •   Nakon smrti, nema kazne za grehe. Biblija kaže da je „plata za greh [...] smrt“ i „ko je umro, oslobođen je od svog greha“ (Rimljanima 6:7, 23). Smrt je konačna kazna za greh.

a U vezi sa čistilištem, knjiga Orpheus: A General History of Religions kaže da „u Jevanđeljima nema ni reči o tome“. Nešto slično se kaže i u katoličkoj enciklopediji: „U Svetom pismu ne postoji čvrsto i posve jasno uporište za ovaj nauk“ (Suvremena katolička enciklopedija, Laus, Split, 1998, str. 159).

b Videti Opći religijski leksikon, str. 170.