Vrati se na sadržaj

Da li je Sveto pismo protivrečno?

Da li je Sveto pismo protivrečno?

Odgovor iz Svetog pisma

 Ne, celo Sveto pismo je skladno. Iako se čini da su neki stihovi protivrečni, obično se mogu ispravno razumeti ako se primene neka od sledećih načela:

  1.   Osmotrite kontekst. Svaki autor može delovati protivrečno ako se njegove reči izvuku iz konteksta.

  2.   Uzmite u obzir iz kog ugla pisac opisuje događaj. Očevici mogu tačno opisati događaj, ali ne moraju koristiti iste reči niti navesti iste detalje.

  3.   Uzmite u obzir istorijske činjenice i običaje.

  4.   Zapazite razliku između figurativne i doslovne upotrebe nekog izraza.

  5.   Uzmite u obzir da se neki postupak može pripisati određenoj osobi, iako ga ona lično nije izvršila. a

  6.   Koristite tačan prevod Svetog pisma.

  7.   Nemojte ono što Biblija kaže miriti s pogrešnim verskim učenjima i dogmama.

 Sledeći primeri pokazuju kako se pomoću ovih načela mogu objasniti naizgledna neslaganja u Bibliji.

1. načelo: Kontekst

  Ako je sedmog dana Bog počinuo od svih dela, zašto je rečeno da radi sve do sada? Kontekst zapisa o stvaranju iz Postanka pokazuje da se izjava da „od sedmog dana [Bog] počiva od svih dela koja je načinio“ odnosi samo na stvaranje na zemlji (Postanak 2:2-4). Isusova izjava da Bog „radi sve do sada“ nije protivrečna, jer je Isus govorio o drugim Božjim delima (Jovan 5:17). Između ostalog, Bog je nadahnuo pisanje Svetog pisma, pruža vođstvo ljudima i brine o njima (Psalam 20:6; 105:5; 2. Petrova 1:21).

2. i 3. načelo: Ugao posmatranja i istorija

  Gde je Isus vratio vid slepom čoveku? Lukino jevanđelje kaže da je Isus izlečio slepog čoveka „dok se približavao Jerihonu“, a paralelni zapis iz Matejevog jevanđelja pominje dva slepa čoveka i kaže da su bili izlečeni kada je Isus ’izlazio iz Jerihona‘ (Luka 18:35-43; Matej 20:29-34). Ova dva zapisa, koja su zabeležena iz različitog ugla, zapravo se dopunjuju. Matej je precizniji pošto spominje dvojicu, dok se Luka usredsredio na čoveka kome se Isus obratio. Što se tiče mesta događaja, arheolozi su otkrili da se Jerihon u Isusovo vreme sastojao od dva dela, starog jevrejskog i novijeg rimskog, koji je bio udaljen oko kilometar i po. Isus je verovatno bio između ova dva dela grada kada je učinio to čudo.

4. načelo: Figurativni i doslovni izrazi

  Da li će zemlja biti uništena? U Propovedniku 1:4 piše da „zemlja ostaje zauvek“, što je za neke suprotno izjavi da će ’zemlja i sva dela na njoj sagoreti‘ (2. Petrova 3:10, Bakotić). Međutim, u Bibliji se izraz „zemlja“ koristi i u doslovnom smislu, kada se odnosi na našu planetu, i u figurativnom smislu, kada se odnosi na ljude koji žive na njoj (Postanak 1:1; 11:1). Uništenje „zemlje“ o kom se govori u 2. Petrovoj 3:10 ne odnosi se na to da će naša planeta izgoreti, već na ’uništenje bezbožnika‘ (2. Petrova 3:7).

5. načelo: Pripisivanje

  Ko je u Kapernaumu Isusu preneo stotnikovu molbu? Matej 8:5, 6 kaže da je stotnik (zapovednik čete) lično došao kod Isusa, dok Luka 7:3 kaže da je stotnik poslao judejske starešine da ga zamole da dođe. Ovo naizgledno neslaganje moglo bi se objasniti time da je zapovednik uputio molbu preko starešina, koje je poslao kao svoje predstavnike.

6. načelo: Tačan prevod

  Da li smo svi grešni? Biblija naučava da smo svi nasledili greh od prvog čoveka, Adama (Rimljanima 5:12). Neki prevodi zvuče protivrečno jer kažu da dobra osoba „nema greha“ (1. Jovanova 3:6, The Bible in Basic English). Međutim, u izvornom tekstu grčki glagol za „grešiti“ u 1. Jovanovoj 3:6 nalazi se u sadašnjem vremenu, što na tom jeziku ukazuje na trajnu radnju. Postoji razlika između nasleđenog greha, koji ne možemo izbeći, i namernog kršenja Božjih zakona. Stoga, neki prevodi rešavaju ovu naizglednu protivrečnost tako što ispravno koriste izraze kao što su „ne greši“ i „ne čini nameran greh“ (Prevod Novi svet; Phillips).

7. načelo: Sveto pismo, a ne dogma

  Da li je Isus jednak Bogu ili manji od njega? Isus je rekao: „Ja i Otac jedno smo“, što je na prvi pogled suprotno izjavi: „Otac [je] veći od mene“ (Jovan 10:30; 14:28). Da bismo ispravno razumeli ove stihove, moramo saznati šta Biblija zaista kaže o Jehovi i Isusu, a ne pokušavati da uskladimo ove stihove s dogmom o Trojstvu, koja se ne temelji na Bibliji. Biblija pokazuje da Jehova nije samo Isusov Otac već i Isusov Bog, koga i sam Isus obožava (Matej 4:10; Marko 15:34; Jovan 17:3; 20:17; 2. Korinćanima 1:3). Isus nije jednak Bogu.

 Kontekst Isusove izjave: „Ja i Otac jedno smo“ pokazuje da je Isus govorio o tome da su njegov Otac, Jehova Bog, i on jedinstveni u nameri. Zatim je rekao: „Otac [je] u jedinstvu sa mnom i ja u jedinstvu s Ocem“ (Jovan 10:38). Isus i njegovi sledbenici takođe su jedinstveni u nameri, jer se molio Bogu za njih: „Dao sam im slavu koju si ti dao meni, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u jedinstvu s njima i ti u jedinstvu sa mnom“ (Jovan 17:22, 23).

a Na primer, u tekstu o Tadž Mahalu, Encyclopædia Britannica kaže da ga je „izgradio mogulski šah Džahan“. Međutim, nije ga on lično izgradio, jer se u tekstu navodi da ga je gradilo „više od 20000 radnika“.