Vrati se na sadržaj

Da li demoni postoje?

Da li demoni postoje?

Odgovor iz Svetog pisma

 Da. Demoni su ’anđeli koji su sagrešili‘, duhovna stvorenja koja su se pobunila protiv Boga (2. Petrova 2:4). Prvi anđeo koji je postao demon bio je Satana Đavo, koga Sveto pismo naziva ’vladarem demona‘ (Matej 12:24, 26).

Pobuna u Nojevo vreme

 Sveto pismo govori o pobuni anđela koja se desila pre Potopa u Nojevo vreme: „Sinovi istinitog Boga počeli su da primećuju kako su ljudske kćeri lepe, pa su ih uzimali sebi za žene, sve koje su izabrali“ (Postanak 6:2). Ovi zli anđeli su „napustili svoje pravo prebivalište“ na nebu i uzeli su ljudska tela kako bi imali polne odnose sa ženama (Judina 6).

 Kada je došao Potop, buntovni anđeli su napustili svoja ljudska tela i vratili se na nebo. Međutim, Bog više nije dozvoljavao da oni budu deo njegove porodice. Kaznio ih je i tako što im je onemogućio da ikada više uzmu ljudska tela (Efešanima 6:11, 12).