Vrati se na sadržaj

Da li demoni postoje?

Odgovor iz Svetog pisma

 Da. Demoni su ’anđeli koji su sagrešili‘, duhovna stvorenja koja su se pobunila protiv Boga (2. Petrova 2:4). Prvi anđeo koji je postao demon bio je Satana Đavo, koga Sveto pismo naziva ’vladarem demona‘ (Matej 12:24, 26).

Pobuna u Nojevo vreme

 Sveto pismo govori o pobuni anđela koja se desila pre Potopa u Nojevo vreme: „Sinovi istinitog Boga počeli su da primećuju kako su ljudske kćeri lepe, pa su ih uzimali sebi za žene, sve koje su izabrali“ (Postanak 6:2). Ovi zli anđeli su „napustili svoje pravo prebivalište“ na nebu i uzeli su ljudska tela kako bi imali polne odnose sa ženama (Judina 6).

 Kada je došao Potop, buntovni anđeli su napustili svoja ljudska tela i vratili se na nebo. Međutim, Bog više nije dozvoljavao da oni budu deo njegove porodice. Kaznio ih je i tako što im je onemogućio da ikada više uzmu ljudska tela (Efešanima 6:11, 12).