Vrati se na sadržaj

Da li Đavo stvarno postoji?

Odgovor iz Svetog pisma

 Da, Đavo je stvarna osoba. On je „vladar sveta“, duhovno stvorenje koje je postalo zlo i pobunilo se protiv Boga (Jovan 14:30; Efešanima 6:11, 12). Sledeća imena i opisi koji se nalaze u Svetom pismu otkrivaju nam kakva je Đavo osoba:

Đavo ne predstavlja zlo u ljudima

 Neki smatraju da Đavo predstavlja zlo koje postoji u osobi. Međutim, u Svetom pismu je zabeležen razgovor između Boga i Satane. Pošto je Bog savršen, on nema zlu stranu ličnosti s kojom bi mogao da razgovara (Ponovljeni zakoni 32:4; Jov 2:1-6). Slično tome, Satana je iskušavao Isusa, koji je bezgrešan (Matej 4:8-10; 1. Jovanova 3:5). Dakle, Sveto pismo pokazuje da je Đavo stvarna osoba, a ne oličenje zla.

 Da li treba da nas iznenadi to što mnogi ljudi ne veruju da Đavo postoji? Nipošto, jer se u Svetom pismu kaže da se Satana služi prevarom da bi ostvario svoje ciljeve (2. Solunjanima 2:9, 10). Jedna od njegovih najvećih prevara jeste da ubedi ljude da on zapravo ne postoji (2. Korinćanima 4:4).

Još neke zablude o Đavolu

  Zabluda: Lucifer je još jedno ime za Đavola.

 Činjenica: Hebrejska reč koja je u nekim Biblijama prevedena sa „Lucifer“ znači „sjajan“ (Isaija 14:12). Iz konteksta se vidi da se ovaj izraz odnosi na vavilonsku dinastiju, to jest kraljevsku lozu, koju je Bog ponizio zbog njene oholosti (Isaija 14:4, 13-20). Nakon što je ova dinastija svrgnuta, Bog joj se obratio na podrugljiv način koristeći izraz „sjajan“.

  Zabluda: Satana služi Bogu kao tužitelj ljudi.

 Činjenica: Đavo je Božji neprijatelj, a ne njegov sluga. Satana Đavo se protivi ljudima koji služe Bogu i optužuje ih (1. Petrova 5:8; Otkrivenje 12:10).