Vrati se na sadržaj

Da li su u Svetom pismu zapisane Božje misli?

Odgovor iz Svetog pisma

Mnogi biblijski pisci su izjavili da je Bog vodio njihovo pisanje. Zapazite neke primere:

  • Kralj David: „Duh Jehovin govorio je preko mene, reč njegova bila je na mom jeziku“ (2. Samuilova 23:1, 2).

  • Prorok Isaija: „Ovako kaže Suvereni Gospod, Jehova nad vojskama“ (Isaija 22:15).

  • Apostol Jovan: „Otkrivenje Isusa Hrista, koje mu je dao Bog“ (Otkrivenje 1:1).