Vrati se na sadržaj

Ko je antihrist?

Ko je antihrist?

Odgovor iz Svetog pisma

 Antihrist nije samo jedna osoba, organizacija ili biće, jer u Svetom pismu piše da postoje „mnogi antihristi“ (1. Jovanova 2:18). Zapravo, izraz „antihrist“, poreklom od grčke reči koja znači „protiv (ili umesto) Hrista“, odnosi se na svakoga ko radi sledeće:

 Osim što se antihristom nazivaju pojedinci koji čine ovakve stvari, u nekim prevodima Svetog pisma se za sve njih zajedno koristi naziv antihrist (2. Jovanova 7, Daničić–Karadžić). Antihrist se pojavio u vreme apostola i postoji i dan-danas. To je prorečeno u Svetom pismu (1. Jovanova 4:3).

Kako prepoznati antihriste

  •   Oni šire lažna verovanja o Isusu (Matej 24:9, 11). Na primer, oni koji zastupaju verovanje u Trojstvo ili da je Isus Svemoćni Bog zapravo se protive Isusu, koji je rekao: „Otac [je] veći od mene“ (Jovan 14:28).

  •   Antihristi odbacuju ono što je Isus rekao o tome kako Božje Kraljevstvo deluje. Na primer, neke verske vođe kažu da Hrist vlada posredstvom ljudskih vlasti. Međutim, to nije u skladu sa Isusovim rečima: „Moje kraljevstvo nije deo ovog sveta“ (Jovan 18:36).

  •   Oni tvrde da je Isus njihov Gospod, ali ne postupaju po njegovim zapovestima, u koje spada i zapovest da se propoveda dobra vest o Kraljevstvu (Matej 28:19, 20; Luka 6:46; Dela apostolska 10:42).