Vrati se na sadržaj

Šta Sveto pismo kaže o vanbračnoj zajednici?

Šta Sveto pismo kaže o vanbračnoj zajednici?

Odgovor iz Svetog pisma

 Iz Božje Reči saznajemo da Bog osuđuje blud (1. Solunjanima 4:3). U kontekstu Svetog pisma, pod „bludom“ se podrazumeva preljuba, homoseksualnost i seks između muškarca i žene koji nisu u braku.

 Zašto bi Bogu bilo važno da li je neki par venčan ili nije?

  •   Bog je tvorac bračne zajednice. Ta zajednica je osnovana kada je stvorio prvi ljudski par (Postanak 2:22-24). Međutim, on nije nameravao da muškarac i žena žive zajedno ako nisu u braku.

  •   Bog zna šta je najbolje za ljude. Brak je trajna zajednica između muškarca i žene koja doprinosi tome da se svi članovi porodice osećaju sigurno. Evo jednog jednostavnog primera. Baš kao što nam je uputstvo proizvođača potrebno da bismo pravilno sklopili neki nameštaj, tako su nam i Božji saveti potrebni da bismo izgradili srećnu porodicu. Korisno je držati se Božjih načela jer nam ona mogu doneti samo dobro (Isaija 48:17, 18).

    Uputstvo proizvođača nam je potrebno da bismo pravilno sklopili neki nameštaj. Božji saveti su nam potrebni da bismo izgradili srećnu porodicu

  •   Seks van braka može imati ozbiljne posledice. Na primer, može doći do neželjene trudnoće, može se dobiti neka polno prenosiva bolest, a ne treba zanemariti ni emocionalnu bol.

  •   Bog je obdario muškarca i ženu sposobnošću da putem seksa stvaraju potomstvo. Život je svet u Božjim očima, a sposobnost da stvaramo potomstvo je dragoceni dar. Time što poštujemo brak kao instituciju pokazujemo da cenimo taj dar (Jevrejima 13:4).

 Kako da par zna da li su jedno za drugo ako pre braka ne žive zajedno?

 Ključ za uspešan brak nije u „probnom periodu“ tokom kog su oba partnera slobodna da odu ukoliko im nešto ne odgovara. Ključ je u tome da su oboje odani jedno drugom i da se oboje trude da rešavaju probleme. a Odanost jača brak (Matej 19:6).

 Kako parovi mogu izgraditi stabilan brak?

 Ne postoji savršen brak. Ipak, ako se parovi drže biblijskih saveta, oni mogu izgraditi stabilan i srećan brak. Evo nekoliko takvih saveta:

a Videti članak „Uspešne porodice – Odanost“.